Onderzoeksrapporten NAM beter vindbaar

De pagina op de NAM-website waar de onderzoeksrapporten staan is vernieuwd. De rapporten, bijna tweehonderd, zijn nu beter te vinden. Er kan op trefwoorden worden gezocht, op onderzoeksthema of op basis van actualiteit.

 

De meeste rapporten gaan over de gaswinning in het Groningenveld, de aardbevingen en de gevolgen daarvan voor mensen, de ondergrond en gebouwen. Er is een aparte categorie met rapporten over de maatschappelijke gevolgen van de aardgaswinning.

 

Het bekendste rapport is de zogeheten Hazard and Risk Assessment (HRA): een jaarlijkse update van de wetenschappelijke stand van zaken ten aanzien van seismische dreiging en het risico rond het Groningen-gasveld. Aan dat rapport werken tientallen gerenommeerde kennisinstituten in de hele wereld mee.

 

Kennis delen
Jan van Elk, die het onderzoeksprogramma van NAM leidt: “Ik ben heel blij dat deze pagina toegankelijker is geworden. Wij willen onze kennis delen. Ik hoop dat nog meer mensen het rapport dat hun interesse heeft, snel kunnen vinden. En wij gaan door met het presenteren van onze onderzoeken tijdens bijeenkomsten met bewoners, bestuurders, politici, activisten en journalisten. Daar gaan wij in gesprek over de gevolgen van de gaswinning.”

 

Bekijk hier de vernieuwde pagina over onderzoeksrapporten.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Staatsbosbeheer en NAM werken samen bij saneren locatie Tubbergen

NAM start in de eerste week van december met de sanering van de NAM-locatie in Tubbergen. NAM werkt hierbij samen met Staatsbosbeheer.

 

In de jaren ’50 en ’70 is tijdens de gasboringen bodemverontreiniging ontstaan rond de locatie aan de Boortorenweg. NAM is wettelijk verplicht voor 1 januari 2021 te starten met saneren. In overleg met provincie Overijssel begint NAM in december 2018.

Samenwerking met Staatsbosbeheer
Terreineigenaar Staatsbosbeheer heeft plannen in het omliggende gebied, zoals het uitbreiden van de heide. Die plannen gaan gepaard met het verwijderen van bos, zodat verbindingen ontstaan tussen heidegebieden als de Paardenslenkte en de Hügelgräberheide in Duitsland. NAM en Staatsbosbeheer combineren een deel van de werkzaamheden. Dit is efficiënter en er zijn minder machines en transportbewegingen nodig in het Natura-2000 gebied Springendal. Daarnaast kan een deel van de grond die in het heidegebied vrijkomt, worden hergebruikt om het saneringsgebied rond de NAM-locatie te herstellen.

 

Werkzaamheden
In december start NAM met de eerste fase van de opruimwerkzaamheden, zoals het afzetten van het gebied, proefsleuven graven en snoeiwerk. De werkzaamheden vinden plaats onder ecologische begeleiding. Nadat Staatsbosbeheer de bomen heeft gekapt, start de saneringsaannemer met de graafwerkzaamheden. NAM zal de natuur herstellen volgens de afspraken met Staatsbosbeheer.

 

Kijk voor meer informatie en de planning op de website van NAM.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Film over Hoogezand-Sappemeer in première

De winnaar van de NAM mediaverkiezing publieksprijs, Paul Bezuijen, heeft een speelfilm gemaakt over, in en met Hoogezand-Sappemeer. De eerste vertoning van ‘Sappe de pachtinner’ is donderdagavond 29 november in Hoogezand. Op 16 december is de film te zien in Groningen.

De film is gebaseerd op een volksverhaal over het ontstaan van Sappemeer. Kloosters in de Ommelanden hadden de angstaanjagende Sappe aangesteld om pacht te innen. Paul Bezuijen verwerkte het verhaal in een hedendaagse jeugdfilm met flashbacks naar de zeventiende eeuw. Gaandeweg merkte Bezuijen dat het toch ook een film voor volwassenen werd. “Het heeft de naïviteit van een jeugdflim, maar er zitten heel serieuze stukken in.”


NAM Mediaverkiezing Publieksprijs

Bezuijen won in 2016 de publieksprijs bij een verkiezing voor mediaprojecten, georganiseerd door NAM. Hiermee steunde NAM vanuit haar Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma verschillende mediaprojecten die Groningen eens van een heel andere kant laten zien. De fotograaf en filmmaker was al bezig met het script voor de film. “De prijs gaf net dat zetje.”


Acteurs

De acteurs, met en zonder ervaring, komen uit Hoogezand-Sappemeer en omgeving. Ook de filmlocaties waren in de buurt. Cellist René van Munster componeerde de muziek.

Na de vertoning op 29 november in bioscoop Vue in Hoogezand, is de film 16 december te zien bij Images in Groningen. Verder worden nationale en regionale omroepen benaderd.
De kaartverkoop verloopt via sappefilm@gmail.com.

Lees meer in de HS-krant en Dagblad van het Noorden en op de website van Paul Bezuijen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Drenthe wil 7000 banen behouden met energietransitie

Provincie Drenthe wil werkgelegenheid behouden door in te zetten op energietransitie. Aanleiding is de zevenduizend banen die verdwijnen door de afbouw van gaswinning. Het werkgelegenheidsplan Drenthe 4.0 waaraan onder andere NAM meewerkte, is 21 november aangeboden aan directeur-generaal Sandor Gaastra namens minister Wiebes van Economische Zaken.

 

Er verdwijnen vooral banen bij NAM - de grootste werkgever in Drenthe - , toeleveranciers en mijnbouwbedrijven. Er liggen echter ook veel kansen in de provincie met de aanwezige kennis, kunde en energie-infrastructuur. Die kunnen worden ingezet voor de overstap naar duurzame energie.

 

Drenthe 4.0
Daarvoor is actie nodig op korte termijn. Provincie Drenthe, gemeente Assen, gemeente Emmen, NAM, Attero, Drenthe College en RENDO hebben hun plannen en ideeën verwoord in het werkgelegenheidsplan Drenthe 4.0 ‘Voortbouwen op de energie van Drenthe, een nieuw economisch perspectief’. De plannenmakers willen zelf investeren en vragen ook een bijdrage van het rijk.

 

GZI, leidingen en mbo
Onderdeel van de plannen is bijvoorbeeld het ombouwen van NAM’s voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen voor het opwekken van elektriciteit met waterstof en groen gas. Ook kunnen aardgasleidingen geschikt gemaakt worden voor transport van groen gas. Een ander belangrijk onderdeel is onderwijs. Er zijn ideeën voor nieuwe mbo-opleidingen gericht op duurzame energie en recycling en met veel stageplekken en pilots voor mbo-ers.

 

Zie ook de artikelen in het Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe, inclusief video.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM hervat werkzaamheden in Monster

NAM is verder gegaan met het afsluiten van de oude gasput in Monster. De werkzaamheden waren onderbroken wegens teveel hinder wat betreft geur, geluid en trillingen. Met elektrificatie en een andere boortechniek is de overlast voor omwonenden voorbij.

 

De voormalige winningslocatie van NAM bij de Molenslag bleek een kleine hoeveelheid methaan te lekken. Voor er op het terrein huizen kunnen worden gebouwd, sluit NAM de put opnieuw af. Daarvoor is het ook nodig een aantal buizen uit de put te verwijderen.

 

Milling en stroomkabel
NAM had gekozen voor de gebruikelijke methode, ‘agiteren’. Op deze plek waar woningen vlakbij staan, veroorzaakte het echter teveel trillingen en lawaai. Daarom past NAM nu ‘milling’ toe (frezen of schaven). Verder heeft de gemeente gezorgd voor een speciale stroomkabel naar de locatie. De generatoren die zorgden voor stank en geluidshinder zijn nu niet meer nodig. Ook hebben de omwonenden inspraak in de werktijden.

 

Lees ook het nieuwsbericht en meer informatie over de werkzaamheden in Monster op de website van NAM.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM trakteert jubilarissen op diner

NAM trakteerde 23 november negenenzestig jubilarissen op het jubilarissendiner. Zij vierden hun 25-, 30-, 35- of 40-jarig jubileum.

 

Het jaarlijkse diner vond deze keer plaats in Zuidwolde. Directeur Johan Atema heette de medewerkers welkom, sommigen met partner. De honderd aanwezigen genoten van het feestelijke diner. Sommige medewerkers ontmoetten elkaar weer na jaren. De oudste jubilarissen traden in 1978 in dienst.

 

Verleden en toekomst
Dat jaar was Nederland in de ban van de film Grease, met John Travolta en Olivia Newton-John. Ook had Joop den Uyl net het minister-presidentstokje doorgegeven aan Dries van Agt. En rond de jaarwisseling was de 500e boring op NAM’s oudste productieveld, het olieveld Schoonebeek. Jaren eerder deden geruchten de ronde dat aan de levensduur van het Schoonebeek-olieveld wel eens snel een eind zou kunnen komen. NAM produceert er echter nog steeds. Ook in de toekomst wil NAM een rol blijven spelen als energieleverancier. “Dit kan alleen met jullie ervaring, kennis en kunde”, zei Johan Atema.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer