Nieuwe bestemming voor Juffertoren Schildwolde

Vanmorgen, donderdag 9 februari, overhandigden Libau en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders een cheque ter waarde van 19.000 euro aan de Stichting Juffertoren Schildwolde. Deze bijdrage wordt gedaan vanuit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed.

De financiële bijdrage zal door de Stichting Juffertoren worden ingezet om het 13e-eeuwse Rijksmonument samen met inwoners te beheren en open te stellen. Voorzitter Jan Niezink benadrukte het belang van de toren voor het dorp: “Maar liefst 20% van de restauratiekosten is door het dorp bijeengebracht. Dat tekent de betrokkenheid van Schildwolde bij de toren.” De Juffertoren wordt toegankelijk gemaakt voor het publiek, waarbij de zolderruimte ingericht wordt als museum over de kleurrijke geschiedenis van de toren. Bezoekers kunnen daar ook het uit 1702 stammende oude uurwerk bewonderen. 

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed wordt uitgevoerd door Libau en gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Initiatiefnemers met ideeën voor herbestemming kunnen zich melden bij het Loket Herbestemming van Libau

Lancering website Kansrijk Groningen
De feestelijke overhandiging van de cheque aan de Stichting Juffertoren was tegelijkertijd ook het startschot voor de lancering van de website www.kansrijkgroningen.nl. Daarop staat alle informatie  over de subsidiemogelijkheden van de verschillende leefbaarheidsprogramma’s in Groningen gebundeld waarmee bewoners de leefbaarheid in hun eigen omgeving kunnen verbeteren. Thijs Jurgens van NAM luisterde aandachtig naar het verhaal van Nationaal Coördinator Hans Alders over Kansrijk Groningen. Jurgens: “Deze samenwerking zorgt ervoor dat de leefbaarheidsprogramma’s elkaar versterken. De Juffertoren is een mooi voorbeeld waar dat toe kan leiden.”

Lees verder over het herbestemmen van Cultureel Erfgoed of over de nieuwe website van Kansrijk Groningen op NAM.nl

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Robotkraan RoBorg succesvol offshore

Onderhoudsschip De Kroonborg zette afgelopen weekend de robotkraan, de RoBorg, af op het Engelse platform Leman Alpha. De RoBorg werd afgelopen zomer in Groningen op land getest. Het platform Leman Alpha gebruikt de RoBorg voor het eerst offshore.

Het fors terugdringen van CO2-uitstoot is van belang in de transitie naar duurzame energie. De komende decennia kunnen we deze reductie realiseren door energie-efficiency en de inzet van aardgas in de energiemix. Gaswinning op de Noordzee speelt hierbij een belangrijke rol. Het is essentieel aardgas schoon, efficiënt en tegen de laagst mogelijke kosten op zee te winnen. NAM en Shell UK werken samen aan de gaswinning op zee.

Operationele kosten 
De operationele kosten op zee worden aanzienlijk omlaag gebracht door platforms met voorzieningen als gasbehandelingsinstallaties, verblijfsruimten, helikopterdekken en hijskranen, te vereenvoudigen tot platforms zonder al deze voorzieningen. Op deze vereenvoudigde platforms kan de RoBorg voortaan putten inspecteren en repareren, zonder kranen en dure werkplatforms.

Lees op NAM.nl de positieve reacties van collega’s op het Engelse platform Lehman Alpha op de RoBorg of bekijk de film die gemaakt werd tijdens de eerste testen van de RoBorg op land. 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Steek energie in Twente

Inwoners van Twente kunnen de komende tijd deelnemen aan het project ‘Steek energie in de buurt’ en mooie ideeën indienen die hun buurt of wijk nog plezieriger en leuker maken. Met dit project wil NAM de bevolking van Twente bedanken voor de jarenlange gastvrijheid die NAM in de regio mocht én mag ervaren. 

NAM heeft vanaf begin jaren 50 van de vorige eeuw tot begin deze eeuw gas gewonnen uit drie Twentse gasvelden. Deze kleine gasvelden leverden een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening.

Afgelopen zomer is de productie van oliewinning in Schoonebeek weer gestart. Met de olie komt formatiewater uit de diepte mee omhoog. Dat water wordt weer teruggebracht in de lege Twentse gasvelden. Soms komen we iets halen, soms komen we iets brengen: hoog tijd daarom voor een passend ‘dank je wel’. 

Plezieriger en leuker
Om die reden wordt voor de inwoners van diverse Twentse gemeentes het project ‘Steek energie in buurt´gelanceerd. De inzenders van de beste ideeën -met name op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid-  maken kans hun project voor de buurt met financiële steun van NAM te realiseren. Hiermee wil NAM iets terugdoen voor Twente.

Meer informatie
Ideeën voor dit project kunnen van 27 februari tot en met 7 april worden ingediend. 

Wilt u meer weten over onze activiteiten in Twente bezoek dan de speciale Facebookpagina NAM in Twente. Of bekijk op NAM.nl de animaties over het belang van gaswinning uit de kleine gasvelden of waterinjectie

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Buren op bezoek in Berkel

Buren en omwonenden bezochten woensdagavond de voormalig oliewinlocatie Berkel van NAM, in de Rotterdamse wijk Schiebroek.

Circa 20 buren werden in twee rondes op de locatie ontvangen. De avond ging van start met het bezoek van een herenclub uit de omgeving. Daarna werd de locatie bezocht door directe buren, die in de flats of huizen vlak naast onze locaties wonen.

Het bezoek was georganiseerd om de voortgang toe te lichten van het ontmantelingsproject op de locatie. Binnenkort wordt namelijk de boortoren op de locatie vervangen. We informeren buren regelmatig over de stand van zaken op de locatie. Daarnaast nodigen we hen met enige regelmaat uit op de locatie, zodat zij de werkzaamheden van dichtbij kunnen bekijken. De reacties van buren waren positief. “Als ik mijn werkende leven over had mogen doen, had ik bij jullie gesolliciteerd. Ik vind het ontzettend interessant”, verklaarde een van de bezoekers. 

Lees op NAM.nl meer informatie over de NAM-locatie Berkel aan de G.K. van Hogendorpweg in de Rotterdamse wijk Schiebroek.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Email Software by Newsweaver