Innovatief, zelfvoorzienend platform op zee

NAM heeft in Schiedam een nieuw en innovatief platform gebouwd voor gaswinning op zee. Het compacte platform, een zogeheten monotower op één pijler, wekt met windturbines en zonnepanelen zelf energie op om gaswinning mogelijk te maken.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de monotower, aangeduid met L13 FI, naar haar locatie op de Noordzee te varen, ongeveer 60 kilometer ten noordwesten van Den Helder. Naar verwachting produceert de monotower het eerste aardgas eind 2018. Met dit nieuwe platform wordt met wind- en zonne-energie aardgas geproduceerd voor 275.000 huishoudens.

Energietransitie
Als grootste producent van aardgas speelt NAM een belangrijke rol in de energietransitie. Nederlands aardgas is de schoonste fossiele brandstof met de laagste CO2-uitstoot. Van al het Nederlandse aardgas wordt circa 30 % op zee gewonnen. NAM verduurzaamt en vernieuwt platforms en dringt daarmee het energieverbruik en de uitstoot van CO2 en emissies sterk terug.  Ook de onderhoudskosten nemen af.

Om Nederland van voldoende energie te voorzien worden er nieuwe gasvelden op zee ontwikkeld. In de zogeheten Joint Development Area - met 14 platforms en een jaarproductie van 1.5 miljard m3 - werken NAM, EBN, Tullow, Wintershall en Oranje-Nassau daarvoor nauw samen. De monotower is dan ook een gezamenlijke investering. 

Lees meer over deze nieuwe, innovatieve monotower op NAM.nlFacebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Uitspraak inzake artikel 12 procedure

Vandaag, 20 april 2017, hebben we kennisgenomen van de uitspraak van het Hof inzake de artikel 12 procedure. We zijn verrast door deze uitspraak. Het Openbaar Ministerie en het Hof hebben bij eerdere aangiften steeds geoordeeld dat er geen reden was voor vervolging.

Deze uitspraak houdt in dat de Rechter-Commissaris een nader onderzoek moet instellen. Volgens het Hof is dit tot nu toe ten onrechte achterwege gebleven. Dit betekent niet automatisch dat NAM ook gedagvaard zal worden. Dit hangt af van de uitkomst van het onderzoek. 

NAM zal volledig meewerken aan het onderzoek van de Rechter-Commissaris.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Nieuw kabinet moet doorpakken met energietransitie

‘Doorpakken met de energietransitie’ én een ‘Deltaplan voor energie en klimaat’. Een groot aantal bedrijven pleit hiervoor in Den Haag. Het bedrijfsleven wil zekerheid van een nieuw kabinet over vergroening, zo berichtte de NOS maandag  18 april. 

Invulling geven aan het klimaatakkoord van Parijs, dat is een belangrijke opdracht voor het nieuwe  kabinet. Binnen dertig jaar moet duurzame energiebronnen gas, kolen en olie vervangen; CO2 neutraal energieverbruik is het uitgangspunt.

Energiecoalities
Het Nederlands bedrijfsleven wil graag weten hoe een nieuw kabinet dit gaat aanpakken en in welk tempo. Om hun oproep kracht bij te zetten, organiseerden bedrijven zich inmiddels in verschillende coalities, zoals de Transitiecoalitie (met o.a. NAM en Shell) en de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC – met o.a. Shell). De Sociaal Economische Raad (SER) nam de oproep van de Transitiecoalitie  inmiddels over in een briefadvies over energie- en klimaatbeleid, aan informateur Edith Schippers. 

Gas meets wind
NAM en Shell pleiten via de Transitiecoalitie bijvoorbeeld voor een langetermijnstrategie voor wind op zee en voor de bouw van windmolenparken op de Noordzee. Overigens blijft gas hier voorlopig een belangrijke rol vervullen: ‘gas meets wind’.   

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM in gesprek

NAM voert dagelijks de dialoog over gaswinning en de rol van gas in de toekomst. We organiseren regelmatig open dagen en verzorgen lezingen en gastlessen.

Girlsday
Zo’n 100 meiden uit Groningen en Drenthe namen donderdag 13 april deel aan de Girlsday bij het Drents Museum in Assen. Het Drents Museum, de Discovery truck van de Rijks Universiteit Groningen en de Knutselkeet en NAM sloegen tijdens Girlsday de handen ineen.  Girlsday is een initiatief om meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken met het werken in de techniek. 

Lees op NAM.nl meer over de Girlsday bij het Drents Museum.

Bèta battle
Het Praedinius Gymnasium Groningen kwam maandag 10 april als beste uit de bus tijdens de finale van de Bèta battle voor tweeklassers van HAVO/VWO. In Groningen leerden 120 finalisten tijdens een workshop van NAM geologische structuren herkennen van de gesteentelagen onder onze voeten.

De Bèta battle, voorheen de Jet-Net kwis, is een initiatief van Noordelijke bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Lees op NAM.nl over de finale van de Bèta battle 2017 

Energiesafari Anjum
Terwijl vakantiegangers van Landal Esonstad in het Friese Anjum genieten van een welverdiende vakantie, geeft gasbehandelingslocatie Anjum op nog geen kilometer afstand juist gas. Of beter gezegd, produceert het gas. Een groep vakantiegangers uit Duitsland bezocht woensdag 19 april de locatie, waar  zij in het Duits uitleg kregen over nut en noodzaak van aardgas. 

Ondernemers bezoeken GZI Emmen
Een groep ondernemers van technische bedrijven uit Emmen en omstreken, aangesloten bij de Technieksociëteit Emmen, bezocht woensdag 19 april de Gaszuiverings Installatie (GZI) in Emmen (zie foto). De ondernemers  werden hier bijgepraat over ontwikkelingen rond de GZI. De gaszuiveringsinstallatie wordt in de loop van 2018 ontmanteld en gesloten. 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Duurzaam nieuw MuzeeAquarium in Delfzijl

Het MuzeeAquarium is al sinds 1956 gevestigd aan de Zeebadweg in Delfzijl, vlak achter de zeedijk. Omdat die zeedijk verhoogd en verbreed wordt, moet het museum verhuizen. Daarvoor wordt het voormalige zwembad, een klein stukje verderop, vernieuwbouwd. Daarbij is er ook aandacht voor duurzaamheid.

Bestuursvoorzitter Greet Doornbos vertelt over het belang van het museum: “We hebben zo’n 20.000 bezoekers per jaar. Er zijn niet veel musea in de provincie Groningen die ons dat na kunnen zeggen. We hopen dat dat aantal in ons nieuwe, moderne gebouw structureel verder oploopt.” Ze is blij dat het museum slechts een klein stukje hoeft op te schuiven: “Het is altijd onze wens geweest om dicht bij de dijk te blijven.”

Duurzaam museum
De nieuwe locatie van het MuzeeAquarium wordt, dankzij een bijdrage van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma, ook verduurzaamd. Doornbos: “Die bijdrage gaan we gebruiken voor 156 zonnepanelen, een warmtepomp en led-verlichting. Hierdoor realiseren we een fikse besparing op onze energiekosten.”

Heropening najaar 2017
Doornbos verwacht dat het MuzeeAquarium in het najaar van 2017 weer open kan. “De aannemer is nu bezig met de afrondende fase. Daarna kunnen we het gebouw weer gaan inrichten als museum.”

Lees meer over het MuzeeAquarium

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
In de media: NAM Nieuwbouwregeling

Projectmanager Julia Finkielsztajn gaf een interview bij Cobouw over de stand van zaken van de NAM Nieuwbouwregeling. In het artikel komen de uitdagingen die spelen bij aardbevingsbestendige nieuwbouw uitgebreid aan bod. “Wij zullen nooit zeggen hoe er gebouwd moet worden, of met welk bouwsysteem.”

 

De Nieuwbouwregeling is opgezet om te voorkomen dat er niet meer gebouwd zou worden in het gebied boven het Groningen-gasveld én om aannemers te stimuleren om te gaan bouwen conform de aardbevingsnorm (NPR9998). Inmiddels zijn al meer dan 2800 woningen en 100 utiliteitsgebouwen aardbevingsbestendiger gebouwd met een bijdrage uit de Nieuwbouwregeling.

Norm nog niet verplicht
Het beeld dat in de stad Groningen niet aardbevingsbestendig gebouwd wordt herkent Finkielsztajn niet: driekwart van de ruim 100 miljoen euro die de Nieuwbouwregeling de afgelopen drie jaar uitgaf aan 28 nieuwbouwprojecten in de stad Groningen gespendeerd. Omdat de norm voor aardbevingsbestendig bouwen nog niet opgenomen is in het Bouwbesluit, is dat nog niet verplicht. “Uiteindelijk kiest een ontwikkelaar er zelf voor of hij van onze regeling gebruik wil maken.”

Dalende trend meerkosten
Indien nieuwbouwprojecten integraal, vanaf het begin, bevingsbestendig ontworpen worden zijn de meerkosten daarvan marginaal. Finkielsztajn zag de gemiddelde meerkosten daarvoor de afgelopen 3 jaar steeds verder dalen: ze liggen nu tussen de 10 en 12 procent van de bouwsom. “Dat heeft met kennisontwikkeling te maken.”

 

Lees het artikel van Cobouw over de Nieuwbouwregeling

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver