Versnellingskamer voor energietransitie Assen

Met een versnellingskamer willen gemeente Assen en de NAM de energietransitie in Assen een impuls geven. Allerlei partijen gaan in juli een dag om tafel om kennis te delen en concrete plannen te maken. “Een versnellingskamer werkt als een snelkookpan”, zegt René Jansen van de NAM.

 

Nederland heeft wel veertig energiehubs; een hub is een knooppunt. In navolging van de voortvarende energiehub GZI Next bij Emmen, gaat ook Assen de methode van de versnellingskamer toepassen. Er zijn in Assen al diverse initiatieven en wensen op het gebied van energietransitie, zoals een nieuwbouwwijk met gasloze verwarming of een tankstation voor waterstof. De versnellingskamer ‘Energie van Assen’ moet helpen om ze daadwerkelijk of sneller van de grond te krijgen. Deelnemers zijn onder meer bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en natuurorganisaties.

 

Succesvolle energiehub
René Jansen: “Voor een succesvolle energiehub heb je drie dingen nodig: hergebruik van gas-infrastructuur, integratie van energiecomponenten, en partners. Door integratie en samenwerking wordt er van alles mogelijk. Zo zijn veel NAM-locaties - bij Assen zijn er vier - met hun pijpleidingen, elektriciteitskabels, betonvloer en vergunningen ideaal voor een tweede leven in een energiehub. Gekoppeld aan een zonnepark zou je er bijvoorbeeld waterstof kunnen produceren voor een tankstation. En voor een warmtenet in een woonwijk heb je behalve de kennis, ook een bedrijf nodig dat het kan aanleggen. De partners kunnen elkaar aanvullen en versterken.”

 

Na de zomer worden in een tweede versnellingskamer de plannen verder uitgewerkt.

 

Bekijk ook de website van de gelijknamige campagne Energie van Assen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Minister laat verdere daling gaswinning onderzoeken

In het Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen Gasveld 2019-2020 laat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten de gaswinning uit het Groningen-gasveld verder te willen verlagen. Minister Wiebes heeft maandag 17 juni het Ontwerp-vaststellingsbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met een begeleidende brief en met een voorlopig advies van Gasunie Transport Services.

 

Waar volgens het instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018-2019 19,4 miljard kuub uit het Groningen-gasveld mag worden gewonnen, gaat de minister voor 2019-2020 vooralsnog uit van een verlaging naar 15,9 miljard kuub. Daarnaast laat hij onderzoeken of in 2019-2020 een extra daling mogelijk is naar 12,9 of naar 12 miljard kuub. Hiervoor zullen verschillende aanvullende maatregelen nodig zijn. Een gasjaar loopt van oktober tot oktober.

De NAM voert, conform haar rol, het besluit van de minister voor de lagere gaswinning uit het Groningen-gasveld uit.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Hansa Green Tour bezoekt NAM

De Hansa Green Tour deed woensdag 19 juni ook de NAM aan in Assen. Deze driedaagse tocht met duurzame voertuigen voert langs Nederlandse, Duitse en Deense Hanzesteden. Het doel is duurzame technologie en hernieuwbare energie promoten, kennis en ervaring uitwisselen en internationale samenwerking stimuleren.

 

De tiende Hansa Green Tour startte woensdagochtend in Amsterdam. Tien duurzame voertuigen rijden vervolgens naar de voormalige Hanzesteden Zwolle, Groningen en Bremen en komen 21 juni in Kopenhagen aan. Onderweg zijn er verschillende netwerkbijeenkomsten en bezoeken, waaronder bij de NAM.

 

Visie op energietransitie
Het gezelschap bestaat uit afgevaardigden van bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Ook gedeputeerden Nienke Homan (provincie Groningen) en Tjisse Stelpstra (provincie Drenthe) waren erbij. Bij de NAM werden ze geïnformeerd over de GZI ‘Energy Hub’, een voormalige gaszuiveringslocatie die wordt hergebruikt in de energietransitie. “Naast de productie van groen gas, zonne-elektriciteit en waterstof is het de ambitie om op deze locatie ook een waterstoftankstation en een centrum voor informatie en onderwijs over duurzame energietechnologieën te realiseren”, aldus Eilard Hoogerduijn van de NAM. “Het energiehubconcept kan op veel bestaande gasproductielocaties in Nederland een positieve bijdrage leveren aan de nationale klimaatdoestellingen.”

 

Duurzame auto’s en een motor
De deelnemers van de Hansa Green Tour rijden in negen verschillende duurzame auto’s en op een motor: elektrisch, op groen gas en hybride.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Brug platform Clipper geschilderd in regenboogkleuren

De brug van platform de Clipper is in regenboogkleuren geschilderd om te onderstrepen dat iedereen welkom is en zichzelf moet kunnen zijn. Het schilderwerk was mooi op tijd klaar voor de ‘international pride month’ van 2019.

 

De Clipper is een platform op de Noordzee van ONEgas, een samenwerking tussen de NAM en Shell UK. De regenboogkleuren zijn aangebracht tijdens een onderhoudsbeurt van de brug en staan symbool voor diversiteit.

 

“Onderhoud wordt steeds belangrijker. Vanwege duurzaamheid en ook met het oog op hergebruik van platformen in de toekomst”, zegt Arn Sinnema, supervisor Fabric Maintenance. Tegelijk vinden NAM en Shell een sociale en veilige werkomgeving voor iedereen belangrijk. Het werk aan de brug was een mooie gelegenheid om dat ook te laten zien. Arn: “Iedereen is welkom.”

International pride month

Van 1 tot 30 juni is de vijftigste ‘international pride month’. De pride- en ook de LGBTQ-beweging zet zich in voor de acceptatie van sexuele diversiteit en tegen discriminiatie en geweld.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
(Dorps)feest wegens honderd jaar S.V. Woltersum

Woltersum viert van 21 tot 23 juni dubbel feest. Het Groningse dorp combineert het dorpsfeest met het honderdjarig jubileum van Sport Vereniging Woltersum. De NAM draagt financieel bij aan de festiviteiten.

 

De elf praalwagens waaraan sinds de winter in schuren of garages in het geheim wordt gewerkt (voor elke straat één) hebben deze keer dan ook sport als thema. En er is niet alleen kermis en daarnaast dj’s en bands in de feesttent, er is ook een stormbaan en er wordt gevoetbald tegen Oud FC Groningen. Ook komen er vijfhonderd reünisten.

 

“Driehonderdzestig daarvan komen eten. Het loopt behoorlijk uit de hand”, lacht Gert van Dijk, een van de organisatoren. Het dorp heeft namelijk maar ruim driehonderd inwoners. Toch is het een actieve gemeenschap, met een school, een dorpshuis, een café en de sportvereniging die naast voetbal ook volleybal, badminton, tafeltennis en jeu de boules biedt.

 

Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma
Een loterij met een auto als hoofdprijs moet de kas spekken. Verder heeft het dorp voor het feest verschillende financiële bijdragen ontvangen, waaronder uit NAM’s Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma. Met dit programma investeert de NAM in regio’s waar we actief zijn.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Inschrijving ‘Steek energie in de buurt’ Emmen tot 12 juli

Inschrijven voor ‘Steek energie in de buurt’ editie Emmen kan tot en met 12 juli. Inwoners met een goed idee voor hun dorp, vereniging of buurt kunnen een financiële bijdrage van de NAM aanvragen.

 

Met ‘Steek energie in de buurt’ nodigt de NAM steeds in een andere gemeente de bewoners uit om mooie ideeën of projecten in te sturen voor en door buurtbewoners. De NAM selecteert de aanvragen die het beste de bewoners verbinden. Op deze manier wil de NAM bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid in de gebieden waar aan gas, olie en nieuwe energie gewerkt wordt.

 

Bewoners van de gemeente Emmen kunnen hun aanvraag indienen via www.steekenergieindebuurt.nl.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer