Veiliger bouwen in Groningen

Woensdag 1 juni 2016 vond de officiële kick-off plaats van het kennis- en innovatiecentrum BuildinG. BuildinG, Build in Groningen, werkt aan innovatieve en duurzame oplossingen voor een veilige en comfortabele woonomgeving. 

Op de Zernike Campus in Groningen verrijst een testhal van BuildinG. Ondernemers kunnen hier, samen met onderzoekers en studenten, nieuwe bouwmaterialen testen. Bijvoorbeeld om veiliger te kunnen bouwen in Groningen. Zo beschikt de testhal over een triltafel waar het trillingsgedrag van materialen en constructies kan worden onderzocht. Daarnaast biedt de hal mogelijkheden voor de ontwikkeling van innovatieve producten. 

Kennis delen
BuildinG is een gezamenlijk initiatief van de Economic Board Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Bouwend Nederland en TNO. Dit kennis- en innovatiecentrum moet de plek worden voor toekomstbestendig bouwen en wonen.

Het slimme bouwen: naslagwerk aardbevingsbestendiger bouw
De kennis over aardbevingsbestendiger bouwen is na twee jaar ervaring met de Nieuwbouwregeling sterk toegenomen. NAM bundelde die kennis en ervaringen, samen met ingenieursbureau’s Zonneveld, Goudstikker – De Vries en Dijkshuis, in een overzichtelijk naslagwerk: Het slimme Bouwen. Dit naslagwerk is bedoeld voor opdrachtgevers die meer informatie willen over aardbevingsbestendiger bouwen in de regio boven het Groningen-gasveld.

Lees meer over BuildinG, Het slimme bouwen of over de Nieuwbouw-innovatieregeling van NAM op NAMPlatform

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM draagt bij aan energiebesparing ’t Fort Kijkduin in Den Helder

In Den Helder, op de grens van Noordzee en Waddenzee, liet Napoleon in 1811 ‘ t Fort Kijkduin bouwen ter verdediging van de Marinewerf Willemsoord. Dit grootste fort van Nederland, en het oudste gebouw van Den Helder, huisvest  tegenwoordig een Noordzeeaquarium. Dankzij een financiële bijdrage uit het Social Investment Fonds van NAM kon dit aquarium onlangs worden voorzien van een innovatief en duurzaam pompensysteem. 

NAM heeft in Den Helder een van de grootste gasbehandelingsinstallaties ter wereld. In deze gemeente komt het gewonnen Noordzeegas aan wal. NAM staat voor de grote uitdaging om alle installaties op haar locatie in Den Helder zo energiezuinig te laten draaien. NAM voelt zich om die reden verbonden met de verduurzaming van ’t Fort en wil hier graag aan bijdragen.

 

Lees Meer
Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
College B&W Coevorden op bezoek bij NAM

Dinsdag 31 mei kreeg NAM het college van B&W uit Coevorden op bezoek. De lokale bestuurders werden uitgebreid rondgeleid op de NAM gaslocatie.

In de gemeente Coevorden werd in 1948 het allereerste Nederlandse gas gevonden. Coevorden was ook de gemeente waar in 1949 de eerste huishoudens in Nederland op aardgas werden aangesloten.

Tijdens het bezoek werden de bestuurders uit Coevorden geïnformeerd over gaswinning, maar ook over oliewinning. Het Schoonebeek-olieveld ligt namelijk voor de helft gewoon in Coevorden! Daarnaast werd gesproken over waterinjectie en de zogenoemde ‘pipe-in-pipe’-methode waarmee de watertransportleiding tussen Schoonebeek en Rossum vernieuwd wordt.  

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Gaswinning onder de Waddenzee

Vertegenwoordigers van onder andere de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), Waddenacademie, Waddenvereniging, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de Vogelbescherming, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen en het ministerie van Economische Zaken wisselden dinsdag 7 juni in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden van gedachten over de monitoring van gaswinning onder de Waddenzee.

Jaarlijks nodigt NAM zo’n vijftig betrokken deskundigen uit deze bijeenkomst bij te wonen met als doel de monitoring en de resultaten daarvan te evalueren.

Verschillende wetenschappers deelden in kleine groepen de resultaten van hun monitoringsonderzoek en er waren plenaire discussies. Verschillende aanwezigen gaven aan onder de indruk te zijn van de wijze waarop NAM de effecten van gaswinning onder de Waddenzee monitort en de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Maar ook was er ruimte voor kritische geluiden en voor voorstellen om het monitoring- en onderzoekprogramma te verbeteren.

NAM heeft verschillende locaties in de Waddenregio. Zo wint de NAM dertig jaar gas vanaf Ameland. En sinds tien jaar wordt aardgas gewonnen vanaf de locaties Lauwersoog, Vierhuizen en Moddergat. Deze velden behoren tot de 175 gasvelden in Nederland. Alle kleine velden samen zorgen voor zo’n 30% van het Nederlandse aardgas.


Bekijk een korte impressie van de bijeenkomst in Leeuwarden. 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM zet de poorten open

Wat gebeurt er op een gaswinningslocatie, wat is een gasbehandelingslocatie, hoe werkt waterinjectie en waarom is er een boortoren nodig om een oude gasput definitief af te sluiten? Deze en veel meer vragen zullen de komende tijd beantwoord worden tijdens verschillende open dagen op diverse NAM-locaties.  

Ureterp, Monster en Anjum
Zo organiseert NAM in de maand juni rondleidingen op de gasbehandelingslocaties in Ureterp, Anjum en ook in Monster, waar NAM al zestig jaar actief is. Bezoekers krijgen een rondleiding over de locatie en uitleg over de werkzaamheden.  

Hardenberg
Aan de Hoekweg in Hoogenweg, gemeente Hardenberg, staat sinds begin mei een boortoren om een oude gasput definitief af te sluiten. Hoe dat precies werkt, wordt toegelicht tijdens de rondleiding over deze locatie.

Tubbergen, Twente
Deelnemers van de Open Dag op de waterinjectielocatie in Tubbergen krijgen uitleg over waterinjectie, een rondleiding over de locatie en zullen een kijkje nemen bij de werkzaamheden aan de watertransportleiding van Schoonebeek naar Twente.

Via advertenties in regionale media en met uitnodigingen aan direct omwonenden informeert NAM de betrokken gemeentes en hun inwoners over de diverse open dagen en rondleidingen.

Meer informatie
Heeft u vragen of belangstelling voor een van deze activiteiten, dan kunt u mailen met NAM. Of lees meer op de facebookpagina’s NAM in Hardenberg of Open dag NAM in Twente.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Email Software by Newsweaver