Nieuwjaarstoespraak Gerald Schotman

Dinsdag 10 januari besprak NAM-directeur Gerald Schotman tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het Drents Museum in Assen diverse thema’s, waaronder gaswinning en aardbevingen in Groningen en de rol van NAM in de energietransitie.

NAM op afstand
Schotman benadrukte dat zijn standpunt over het principe ‘schoenmaker blijf bij je leest’ ongewijzigd is. “Wat ons betreft stapt NAM uit de bovengrondse aspecten met betrekking tot de schadeafhandeling en het versterken. Voorwaarde is dan wel dat we goede kaders met elkaar afspreken over redelijkheid en aansprakelijkheid.”

Energietransitie
Een ander belangrijk onderwerp in de speech was de rol aardgas en van NAM in de Energietransitie. Schotman is kritisch op de snelheid waarmee de energietransitie wordt vormgegeven: “Wat mij betreft kan, mag, zo niet moet de transitie ambitieuzer.” En ook al blijft de focus van NAM de komende jaren op gaswinning gericht, Schotman ziet wel degelijk mogelijkheden voor NAM om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame energievoorziening.

Schotman illustreerde zijn ambities met actuele ontwikkelingen en kondigde aan dat NAM zich aansloot bij de TransitieCoalitie. Deze coalitie pleit bij de Nederlandse overheid voor het versnellen van de energietransitie.

Belang van aardgas
Lees meer over het belang van aardgas en de kleine gasvelden in Nederland in de januari editie van Energy, Oil and Gas of in een publicatie van afgelopen week in Dagblad van het Noorden.

Of lees de volledige nieuwjaarstoespraak van Gerald Schotman bij het actuele nieuwsbericht op NAM.nl. 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM en Eneco tekenen intentieverklaring om aanleg zonnevelden te onderzoeken

NAM onderzoekt samen met Eneco mogelijkheid voor de aanleg van zonnevelden op NAM-locaties. Hiervoor start een pilot op het hoofdkantoor van NAM in Assen en op één van de NAM productielocaties in Groningen.

NAM en Eneco ondertekenden een intentieverklaring om een verdere bijdrage te leveren aan de energietransitie en daarmee de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze manier willen wij betrokken gemeentes en de regio’s, waar NAM haar werkzaamheden verricht, helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. 

De komende tijd onderzoeken Eneco en NAM de mogelijkheden in nauwe samenwerking en afstemming met onze buren, de omwonenden van onze NAM-locaties. Eneco brengt hierbij de ervaring in met het realiseren van zonnevelden en NAM stelt locaties beschikbaar. Op basis van de resultaten van deze eerste pilot zal NAM besluiten hoe en zo ja, waar zij haar ambitie op andere locaties zal gaan realiseren.


Duurzaam Ameland
NAM en Eneco zijn beide partner in het convenant ‘Duurzaam Ameland’  waar vorig jaar het grootste zonneveld in Nederland is gerealiseerd. Dit is gedaan in participatie met de lokale bevolking. Lees op de website meer  informatie over Duurzaam Ameland.    

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
EUcentre test verbindingen bij gestapelde hoogbouw

Het Italiaanse kennisinsituut EUcentre in Pavia test in februari 2017 de aardbevingsbestendigheid van een gebouw van gewapend beton. Het onderzoek betreft niet zozeer de sterkte van het beton, maar richt zich specifiek op de verbindingen tussen wanden en plafonds. De tests in februari geven informatie over het gedrag van verbindingen in gestapelde hoogbouw, zoals flats. 

Groningse aannemer
De Groningse aannemer Bouwborg reisde in december af naar het Italiaanse Pavia. Speciaal voor het onderzoek bouwde het Gronings bedrijf in het laboratorium van EUcentre een gebouw van gewapend beton. NAM koos bewust voor een Groningse partij, omdat zij goed bekend zijn met de Nederlandse verbindingen.  

EUcentre
EUcentre voert sinds 2015 in opdracht van NAM tests uit naar de sterkte van gebouwen in Groningen. Ook de TU Delft, TU Eindhoven en ingenieursbureau Arup voeren dit type onderzoek uit, zowel in laboratoria als in bestaande huizen in de provincie Groningen. Alle onderzoeksresultaten samen geven een steeds nauwkeuriger beeld van de sterkte van gebouwen in Groningen. Dit helpt in kaart te brengen hoe gebouwen versterkt moeten worden.

De eerder afgeronde onderzoeken over de sterkte van Groningse gebouwen zijn openbaar via Feiten & Cijfers en op de website van EUcentre

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Groningse bewonersinitiatieven kunnen aankloppen bij NAM

In 2017 en 2018 is er vanuit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma nog ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor Groningse bewonersinitiatieven. Het programma is één van de programma’s die voortkwamen uit het akkoord ‘Herstel van vertrouwen, vertrouwen op herstel’. Daarin spraken overheden, maatschappelijke organisaties en NAM een pakket maatregelen af voor Groningen voor de periode 2014-2018.

In 2016 hebben 40 projecten een toekenning gekregen uit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Vanaf de start van het programma in 2014 hebben Groningers al meer dan 90 leefbaarheidsinitiatieven gerealiseerd. Nog eens 45 projecten kregen een toekenning en zijn nog in ontwikkeling.

Ook in 2017 kunnen inwoners  met mooie plannen weer terecht bij het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Niet alleen voor een financiële bijdrage, maar ook voor een verkennend gesprek over de mogelijkheden. Vanaf dit jaar biedt het programma ook financiële ondersteuning bij het maken en ontwikkelen van projectplannen vanuit dorpsvisies. Verder is er een kader ontwikkeld voor projecten van Groningse musea, is een pilot gestart voor projecten die voorzieningen in dorpen in stand willen houden of terug willen brengen, en kunnen sportclubs een beroep doen op het verduurzamingsprogramma.

Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden van het NAM Leefbaarheid & Duurzaamheidprogramma of over projecten die inmiddels dankzij dit programma gerealiseerd werden. 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Email Newsletter Software by Newsweaver