Opnieuw Gronings huis op de triltafel in Italië

Het Italiaanse kennisinstituut EUcentre laat in april 2016 opnieuw een typisch Gronings huis trillen op de triltafel in Pavia. Het Groningse bouwbedrijf Ronda Metselwerken uit Winsum bouwt speciaal hiervoor een arbeiderswoning met kenmerken die je ook terugziet in de provincie Groningen.

Dit huis wordt in Italië blootgesteld aan trillingen, vergelijkbaar met de trillingen door aardbevingen. Hiermee gaat het EUcentre na hoe het huis zich tijdens een aardbeving gedraagt. De onderzoekers voeren de trillingsintensiteit, ook wel grondversnelling genoemd, op tot het moment dat de constructie niet langer stabiel is. Dit zijn overigens veel zwaardere trillingen dan tot nu toe in Groningen voorkwamen.  

De onderzoeksresultaten worden verwerkt in de dreigings- en risico-analyse, die medio 2016 wordt afgerond.   

Aardbevingsonderzoek
Het EUcentre voerde in september 2015 voor het eerst een test uit met een volledige Groningse woning. Het onderzoek maakt deel uit van het aardbevingsonderzoek waar universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstituten wereldwijd aan meewerken. Het onderzoeksprogramma bestaat uit zeven thema’s (zoals weergegeven op de afbeelding hieronder): de sterkte van huizen is een van de thema’s. 


De relatie tussen gaswinning en veiligheid in Groningen

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Aan het werk om Rotterdamse oliewinning op peil te houden

Al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is NAM in Rotterdam actief op diverse locaties in Rotterdam Schiebroek, Havengebied en in Charlois met in totaal 28 actieve olieputten. Op 3 maart a.s. zal op de locatie Korperweg gestart worden met onderhoudswerkzaamheden aan drie putten.

Vanwege deze werkzaamheden staat er vanaf half maart een boortoren op de locatie. De toren staat hier om buizen uit de put naar de oppervlakte te halen. Er zal dus niet worden geboord. De onderhoudswerkzaamheden nemen circa twee maanden in beslag. 

Voor de directe buren en omwonenden was er in februari een informatie-avond over de werkzaamheden. Ook Radio Rijnmond was bij deze informatie-avond aanwezig.

Alle informatie rond de werkzaamheden wordt actueel bijgehouden op een speciale Facebookpagina

Op onze NAM-locatie aan de Korperweg wordt sinds 1984 olie geproduceerd.  

Lees Meer
Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Bijeenkomsten ‘Kansrijk Groningen’

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders organiseert in nauwe samenwerking met Groningse gemeenten en diverse maatschappelijke organisaties informatieavonden over leefbaarheid in de regio boven het Groningen-gasveld.

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen, maatschappelijke instellingen en - organisaties krijgen tijdens deze avonden informatie over de verschillende leefbaarheidprogramma’s in Groningen en de concrete betekenis van deze programma’s voor hun dorp. Elke bijeenkomst wordt bijgewoond door medewerkers van de NCG, de betreffende gemeente en ook NAM is vertegenwoordigd.  

De eerste bijeenkomst vindt 8 maart a.s plaats in de gemeente Eemsmond, vanaf 19.00 uur in het dorpshuis van Usquert. In totaal vinden in de maand maart negen inloopavonden plaats. Meer details worden binnenkort bekend gemaakt op de website van de NCG.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Mysterieuze Mayacultuur in Assen

Zondag 28 februari ging in het Drents Museum in Assen de grote internationale archeologische tentoonstelling Maya’s – Heersers van het Regenwoud van start. Als hoofdsponsor van het Drents Museum is NAM trots op deze bijzondere nieuwe tentoonstelling die nog tot 4 september 2016 in Assen te bezoeken is.

Het museum presenteert de expositie in een spectaculaire vormgeving, geïnspireerd op een Mayatempel. De mysterieuze Maya-cultuur wordt weerspiegeld in een unieke mix van meer dan 200 objecten, waarvan er veel nog nooit in Europa te zien zijn geweest.

Lees meer over de tentoonstellnig Maya’s – Heersers van het Regenwoud of lees verder over de jarenlange samenwerking tussen het Drents Museum en NAM

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Email Newsletter Software by Newsweaver