Reactie op brief SodM aan NAM over Tankenpark Farmsum

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft 12 december een voortgangsbrief gestuurd aan NAM over het incident op het Tankenpark Farmsum bij Delfzijl. NAM-directeur Johan Atema beaamt en betreurt de geschetste gang van zaken. NAM zal uiteraard de gevraagde aanvullende rapportages aanleveren. Ook onderneemt NAM verdere actie.

 

Begin oktober kwam door een samenspel van factoren aardgascondensaat vanaf het tankenpark op het oppervlaktewater terecht. Er loopt een onderzoek naar het incident. “Ik herken de gang van zaken over de getroffen veiligheidsmaatregelen zoals wij die ook in onze brief aan SodM hebben beschreven.”, reageert Johan Atema. “Ik betreur daarbij, zoals eerder gezegd, dat wij niet eerder de oorzaak van de lekkage hebben kunnen achterhalen. Dit zorgde voor een te late communicatie naar de bewoners over het incident. Daar heb ik eerder ook mijn excuses voor aangeboden.”

 

SodM heeft in haar brief om een aantal aanvullende rapportages gevraagd en een voorstel met maatregelen hoe een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. Atema: “NAM zal vanzelfsprekend hieraan voldoen en de gevraagde zaken bij SodM aanleveren. Ook gaan we in gesprek met de direct betrokkenen en omwonenden zodra de onderzoeksresultaten voorhanden zijn.” Het is voor NAM erg belangrijk dat niet alleen SodM en andere overheden maar ook omwonenden van het tankenpark zoveel mogelijk op de hoogte worden gehouden over het onderzoek en de activiteiten op het tankenpark.

 

Lees het hele bericht op de website van NAM.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM produceerde minder gas in Groningen in gasjaar 2017-2018

Het gasjaar 2017-2018 is per 1 oktober 2018 afgesloten. NAM heeft in deze periode 20,1 miljard m3 gas uit het Groningenveld geproduceerd. Dat is 1,5 miljard m3 gas minder dan was voorzien.

 

Naar aanleiding van de beving bij Zeerijp op 8 januari 2018 heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat NAM opdracht gegeven om de beoogde productie van 21,6 miljard m3 gas los te laten.  NAM is gevraagd voor zover mogelijk de productie binnen de geldende voorwaarden verder te beperken. De leveringszekerheid voor Nederland moest daarbij in acht worden genomen.

 

Dit heeft ertoe geleid dat uiteindelijk 1,5 miljard m3 minder gas is geproduceerd uit het Groningen-gasveld.

 

Daar komt nog bij dat het afgelopen gasjaar een warm jaar was. Ondanks een koude periode eind februari - begin maart. ‘Groningen’ moest die weken bijspringen om aan de vraag naar laagcalorisch gas te kunnen voldoen.

 

De cijfers over de gasproductie in het Groningen-gasveld vindt u op de website van NAM.

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Laatste cheque ‘Steek energie in de buurt’ Assen

De laatste cheque voor ‘Steek energie in de buurt’ in Assen is 5 december uitgereikt. De aanleg van een kabouterpad voor zorgorganisatie Cosis was een van de zestien buurtprojecten die met een bijdrage van NAM hun idee kunnen uitvoeren.

 

Met ‘Steek energie in de buurt’ steunt NAM buurtinitiatieven in steeds een andere regio waar we actief zijn. Dat NAM vijftig jaar geleden naar Assen kwam, was een mooie aanleiding voor een editie in deze gemeente. Inwoners en organisaties konden ideeën aandragen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Uit veertig aanmeldingen werden er zestien gekozen die varieerden van een bedankontbijt tot een duofiets. Anders dan bij eerdere edities werden de symbolische cheques niet tijdens een gezamenlijke bijeenkomst uitgereikt, maar kwam NAM naar alle projecten. “Het was erg leuk om te zien waar het geld naartoe gaat”, zei Marianne Knol van NAM.

 

Volgende edities in Emmen en De Wolden
De volgende twee edities van ‘Steek energie in de buurt’ zijn ook in Drenthe: begin 2019 in Emmen en later in het jaar in De Wolden.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Ministerie stemt in met aangepast winningsplan Hardenberg

Voor vier kleine gasvelden in Hardenberg heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opnieuw ingestemd om gas te winnen. NAM wint al zeventig jaar gas in Hardenberg. Voor het laatste gas uit vier van de vijf nog producerende velden had NAM meer tijd gevraagd.

 

Net als in andere gemeenten hebben ook de inwoners van de gemeente Hardenberg vragen over de gaswinning en over het nut en de noodzaak. Een van de meest gestelde vragen is of deze gaswinning in Overijssel de verminderde gaswinning in Groningen moet compenseren. Dat is niet het geval: de gasvelden zijn honderden keren kleiner en bevatten ook honderden keren minder gas. De hoeveelheid gas die nog gewonnen kan worden in de komende vijftien jaar, staat gelijk aan anderhalve maand productie in Groningen.

 

Nederland heeft 220 kleine gasvelden. Uit de vier betreffende gasvelden in gemeente Hardenberg is in totaal 10 miljard m3 gas gewonnen en er zit nog een kleine 3 miljard m3 in. NAM verwacht tot uiterlijk 2033 nodig te hebben voor het winnen van dit gas.

 

Vragen
NAM blijft bereikbaar voor vragen. NAM geeft bijvoorbeeld gastcolleges en heeft regelmatig overleg met instanties als de gemeente en Dorpsbelangen. Ook kunnen inwoners vragen mailen naar nam-communicatie@shell.com.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Poolse studenten op bezoek bij NAM

Tijdens een studiereis naar Brussel en Assen deden Poolse economiestudenten uit Poznań ook NAM in Assen aan.

 

De ‘University of Economics and Business’ in Poznań behoort tot de top van de Poolse universiteiten. Ruim tienduizend studenten volgen uiteenlopende studies waarbij economie centraal staat. De ongeveer vijftig studenten die NAM op 3 december bezochten, volgen diverse masteropleidingen. Assen en Poznań zijn zustersteden. Gemeente Assen ontvangt de studenten jaarlijks in samenwerking met NAM.


Parallellen
Ingmar Hans en Julia Finkielsztajn van NAM hebben beide een presentatie gegeven: Hans over het Nederlandse gasbeleid en de geschiedenis van NAM en Finkielsztajn over de aardbevingen en de versterkingsoperatie. De Poolse delegatie vertelde over hun energietransitie van kolen naar duurzame energie. Zowel de maatschappelijke als politieke perspectieven kwamen aan bod. Er bleken veel parallellen te zijn in de uitdagingen.

 

Namens de gemeente verwelkomde wethouder Gea Smit de studenten. Ciska Buijze heeft over het Duurzaamheidscentrum in Assen verteld, Jochem Pennekamp lichtte de duurzame ontwikkelingstrategie van Assen toe. Tot slot hebben de studenten de duurzame ontwikkelingstrategie in Poznań uitgelicht.

De reis ging door naar Brussel waar de delegatie met diverse politici sprak over de aspecten van duurzaamheid, nieuwe economie en Europees beleid.

 

Poolse blik
De studenten waren enthousiast over het bezoek en over de uitwisseling van kennis en ideeën. “Ook voor ons was het leuk om met een Poolse blik naar onze uitdagingen te kijken,” zegt Ingmar Hans van NAM.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Dank aan vrijwilligers Oliemuseum Schoonebeek

Met een etentje heeft NAM de vrijwilligers van Oliemuseum Schoonebeek 6 december bedankt voor het afgelopen seizoen. Het oliemuseum heeft onderdak in zandstrooiboerderij Zwaantje Hans Stokman’s Hof.

 

In de zeventiende eeuwse Saksische boerderij wordt het zandstrooien in ere gehouden. In veel boerderijen in Drenthe en ook elders in Nederland strooide de boerin eens per week in een mooi patroon een zandtapijt op de stenen vloer. Daarnaast heeft Zwaantje Hans Stokman’s Hof een wisselende expositie met prehistorische voorwerpen uit de omgeving en een vaste expositie over oliewinning.

 

Interactieve tentoonstelling oliewinning
Samen met de oudheidkundige Stichting De Spiker heeft NAM in 2014 de interactieve tentoonstelling opgezet. Vrijwilligers lichten het verhaal over de oliewinning in Schoonebeek toe. De vrijwilligers hebben allemaal een band met de oliewinning: ze werkten zelf bij NAM of hebben de verhalen gehoord van familieleden die bij NAM hebben gewerkt. NAM organiseert jaarlijks een etentje voor de vrijwilligers.

 

Zwaantje Hans Stokman’s Hof is geopend van april tot en met september.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Volgende NAM Nieuwsbrief in januari

Dit is de laatste NAM Nieuwsbrief van 2018.

 

NAM verstuurt de nieuwsbrief gewoonlijk tweewekelijks. Na de feestdagen kunt u de nieuwsbrief weer verwachten in de tweede week van januari.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer