Innovatief energienet voor verduurzamen Ameland

Gemeente Ameland gaat samen met inwoners, bedrijven en lokale partijen een innovatief energienet ontwikkelen, dat vraag en aanbod van duurzame energie voortdurend op elkaar afstemt. Inwoners krijgen een belangrijke rol bij het verduurzamen van hun eiland. Dinsdag 13 juni werden op Ameland de plannen voor een innovatief energienet aan de pers gepresenteerd. 

Ameland heeft al flinke stappen gezet op het gebied van duurzame energie. Toch staan er, vanwege de verwachte toename van duurzame energie op het eiland, nog ingrijpende veranderingen op stapel.  

Elektrificatie NAM productielocaties

Zo wil NAM de productielocaties voor de kust van Ameland elektrificeren om het productieproces te verduurzamen. Duurzaam opgewekte stroom vervangt daarbij aardgas als energiebron voor de installaties op de platformen. Daarnaast ontstaan op Ameland nog meer duurzame initiatieven, zoals de productie van groen gas en vinden er tegelijkertijd verdere ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing plaats. Op termijn neemt Ameland afscheid van aardgas.

Uniek energieplan

Ameland wil grotendeels energie zelfvoorzienend zijn en streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening op het eiland. Het energieplan moet een volledige verduurzaming op Ameland mogelijk maken en zorgen voor oplossingen die het energienet betaalbaar en betrouwbaar houden. Het is bijzonder dat een dergelijk plan voor één heel gebied wordt uitgewerkt. 

Het energieplan is een initiatief van de partners van het Convenant Duurzaam Ameland: gemeente Ameland, Eneco, GasTerra, Hanzehogeschool Groningen/EnTranCe, Liander, Philips Lighting, TNO en NAM.

Het NOS Journaal besteedde dinsdag 13 juni aandacht aan de plannen. Bekijk het nieuwsitem uit het Journaal (op 21 minuten). Of lees op NAM.nl meer over Duurzaam Ameland en de rol van NAM daarbij. 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Jongeren openen Generation Discover in Emmen

Leerlingen van groep 7 van OBS de Kubus en OBS Emmermeer openden dinsdag 13 juni in het centrum van Emmen de Generation Discover - bright ideas hub. Ze deden dat samen met Rolf Sloots, concernmanager van Emmen en Herman Baars van NAM. Jongeren maken in de futuristische, door Shell ontwikkelde, dome spelenderwijs kennis met wetenschap en technologie.

De bright ideas challenge daagt scholieren uit na te denken over oplossingen voor onze wereld op het gebied van energie, water en voedsel. Kinderen komen zo op een interactieve manier in aanraking met wetenschap en technologie, vanaf  2020 verplichte vakken in het Nederlands basisonderwijs. 

Production & Maintenance Delivery Manager NAM Herman Baars nadrukt het belang hiervan. “In Drenthe zijn veel technici gevestigd die zich bezighouden met slimme oplossingen om energie te winnen. Bezoekers leren in de bright ideas hub op een toegankelijke manier over de technologie en innovaties van de NAM en hoe leuk het is om daar later iets in te kunnen betekenen.”

Educatie

NAM verzorgt regelmatig gastlessen in het onderwijs en ontvangt jongeren op NAM-locaties. Woensdag 7 juni bezochten leerlingen van groep 8 van OBS Kloosterveen de NAM-locatie in Ten Arlo. Vrijdag 9 juni ontving NAM een groep scholieren in Schoonebeek. 

Lees op NAM.nl verder over Generation Discover en over de educatie activiteiten van NAM

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Offshore platforms Noordzee klaar voor de toekomst

Dinsdag 13 juni werd het helikopterdek van het NAM platform L13 Delta in de haven van Den Helder aan wal gebracht voor demontage. NAM maakt al haar platforms op zee toekomstbestendig. Port of Den Helder faciliteert de operatie en internationaal logistiek dienstverlener Peterson verzorgt de transportwerkzaamheden.

Onbemande platforms

De NAM moderniseert al haar platforms in de Noordzee tot eenvoudige, onbemande units: de-complexing. Gasbehandelingsinstallaties, verblijfsruimten, kranen en helikopterdekken worden afgevoerd en komen in de haven van Den Helder aan wal voor demontage.

Ron van der Laan, Regional Director Peterson: “Het de-complexen van de NAM-platforms faciliteren wij graag. De economische levensduur wordt verlengd en dat is positief voor de werkgelegenheid. Ook Jacoba Bolderheij, directeur Port of Den Helder, is content dat het havenbedrijf hierbij een faciliterende rol vervult. 

Duurzame gaswinning op zee
Met het de-complexen van productieplatforms beperkt NAM de emissies, nemen de onderhoudskosten sterk af en kunnen de medewerkers effectiever werken. Dit levert een grote kostenbesparing op. Het innovatieve onderhoudsschip De Kroonborg voert het toekomstig onderhoud aan de onbemande platforms uit. Ook hiermee dragen wij bij aan het reduceren van CO2. 

 

Gaswinning op de Noordzee blijft de komende decennia enorm belangrijk in de Nederlandse energiemix. Totaal wordt 30% van het Nederlandse aardgas op zee gewonnen." 

Bekijk ook de speciale film over het vereenvoudigen van offshore platforms.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Martijn Lodewijkx (ex-Greenpeace) houdt NAM spiegel voor

Regelmatig houden externe sprekers, op uitnodiging van NAM, de medewerkers een spiegel voor. Op dinsdag 13 juni was Martijn Lodewijkx te gast. Lodewijkx, ooit actief voor onder meer Greenpeace en de Waddenvereniging, deelde zijn inzichten over de interactie tussen NGO’s en de olie- en gasindustrie. 

Al vanaf de waddengasdiscussie in de jaren ’90 heeft Martijn op professioneel gebied te maken gehad met NAM. “In die tijd trof ik een hautaine organisatie. Dat is, als gevolg van de maatschappelijke processen waar NAM onderdeel van is, wel veranderd. Onder andere in Groningen liggen een hoop uitdagingen, die NAM dwingen om meer en nog beter te luisteren met de omgeving.” 

Rol van gas in de energietransitie 

Lodewijkx ziet dat gas al meer dan 20 jaar genoemd wordt als transitiebrandstof. “Maar tot nu toe gebruiken we vooral veel gas, en zie ik nog heel weinig transitie op energiegebied. NAM moet meer in doen in de energietransitie. Zoek daarbij naar verrassende samenwerkingspartners om dat verhaal te vertellen.” 

Na de presentatie werd een stevige discussie gevoerd, waarin pittige vragen werden gesteld. Is gas nog nodig, en hoe lang dan? Lodewijkx sloot af met een heldere boodschap: “Als NAM een rol wil blijven spelen in de Nederlandse energievoorziening moeten jullie, samen met andere partijen, maatschappelijke bewustwording creëren over het nut van gas in de energietransitie.”

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Groot onderhoud in Monster

Momenteel vindt groot onderhoud plaats op de gaswinningslocatie aan de Madeweg in Monster, om de gasproductie hier de komende jaren te kunnen voortzetten. Voorafgaand aan de werkzaamheden, op vrijdag 16 juni, bezoekt een aantal wethouders en gemeenteraadsleden de NAM-locatie in Monster.

Tijdens de werkzaamheden in Monster zal onder andere de gasbehandelingsinstallatie aangepast worden. In deze behandelingsinstallatie wordt het gas dat op de locatie in Monster wordt gewonnen, nu nog ter plekke behandeld. In het vervolg transporteren we het gas via bestaande pijpleidingen naar de NAM-locatie in Maasland. Daar behandelt NAM het voortaan. 

Bezoek gemeenteraadsleden

NAM heeft de betrokken gemeenteraadsleden van de Zuidhollandse gemeente Westland op de lcoatie in Monster uitgenodigd, om hen zo goed mogelijk over de werkzaamheden en activiteiten te informeren.

Behalve in Monster bereidt NAM ook onderhoudshoudswerkzaamheden voor op de NAM-locatie aan de Coldenhovelaan in Maasland.   

Kleine velden

Met de gaswinning in Monster en Maasland produceert NAM uit de zogenoemde ‘kleine velden’. NAM is actief op zo’n 175 kleine gasvelden in Nederland. Deze kleine gasvelden zorgen gezamenlijk voor zo’n 30% van de Nederlandse energievoorziening.  

Meer informatie

Bekijk de speciale animatie voor meer informatie over het belang van deze kleine velden op NAM.nl. Of lees meer over deze onderhoudswerkzaamheden op de NAM website

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer