Ontzorgen en meeprofiteren lokale omgeving bij gaswinning NAM

"Als de NAM ergens gas gaat winnen, moet ook de lokale omgeving ervan profiteren en willen wij ontzorgen”, zegt NAM-directeur Johan Atema. De NAM is daarom met de omgeving in gesprek en werkt met hen samen. “We willen in zulke gesprekken vooraf afspraken maken over de wensen van de omgeving als gaswinning plaatsvindt en over wat de omgeving ervoor terugkrijgt.”

 

“Denk bijvoorbeeld aan investeringen in duurzame energie. De randvoorwaarde daarbij is overigens altijd dat we gaan ontzorgen. Wij verwachten geen schade toe te brengen door onze voorgenomen activiteiten, maar als we daarin toch ongelijk hebben dan stoppen we bij onverwachte aardbevingen en hogere bodemdalingsniveaus de gaswinning en vergoeden de schade.”

 

Aardgas blijft nodig
De komende decennia blijft aardgas nodig en daarmee een belangrijk onderdeel van de Nederlandse energiemix, totdat we ons land volledig van duurzame energie kunnen voorzien. Aardgas uit eigen land heeft de voorkeur boven import, het winnen van gas uit bestaande en nieuwe gasvelden op land en op zee blijft daarom nodig. Johan Atema: “We weten dat lang niet iedereen daarop zit te wachten, met wat voor reden dan ook. Daarom moeten we investeren in het gesprek, de samenwerking en ook letterlijk in de regio.”

 

Lees verder op NAM’s website

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Gasproductie uit kleine velden neemt af

De gasproductie uit de kleine velden neemt niet toe en wordt ook niet versneld. De totale gasproductie uit de kleine velden in Nederland neemt juist af en dat blijft zo.

 

Door berichten in regionale media ontstond onduidelijkheid over het kleine-veldenbeleid. De NAM mag echter niet zomaar meer of versneld gas winnen. De minister bepaalt het volume. De NAM kán ook niet meer of versneld winnen. De hoeveelheid gas in elk (klein) gasveld is eindig. Daardoor neemt met productie de druk in het veld af en in het algemeen ook de snelheid van winning.

Soms zit er meer gas in een veld dan oorspronkelijk gedacht. Om het extra gas te mogen winnen, is een aangepast en opnieuw door de minister goedgekeurd winningsplan nodig.

 

Niet ter compensatie Groningen-veld
Wel onderzoekt de NAM de mogelijkheden voor winning uit een aantal bestaande kleine velden waar eerder al is geboord, maar die nog niet in productie zijn genomen. Daarnaast wordt gekeken naar nieuwe kleine velden, vooral in de Noordzee. De NAM heeft er altijd naar gestreefd om (ook kleine) gasvelden zo goed en efficiënt mogelijk te winnen. Dat is niet veranderd met de afbouw van productie uit het Groningen-veld.

 

Gasproductie blijft dalen
De gasproductie in Nederland zal ook na sluiting van het Groningen-veld blijven dalen. Niettemin zal gas een belangrijke rol spelen tijdens de overgang naar nieuwe energie. Omdat Nederlands gas veel goedkoper is en een aanzienlijk lagere CO2-footprint heeft dan wanneer Nederland gas importeert, blijven de kleine velden voorlopig van belang.

 

Bekijk een uitgebreider bericht en een video over het belang van kleine velden op NAM’s website.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Eerste versnellingskamer voor energietransitie Assen een succes

De eerste versnellingskamer ‘Energie van Assen’ op 4 juli was een succes. Gemeente Assen en de NAM willen zo de energietransitie in Assen een impuls geven. Allerlei betrokkenen hebben kennis en ideeën gedeeld. Er wordt waarschijnlijk ingezet op het vormen van twee energiehubs, in Assen Zuid en Assen West.

 

Assen kent al diverse initiatieven en wensen op het gebied van energietransitie. De versnellingskamer ‘Energie van Assen’ moet helpen om ze daadwerkelijk of sneller van de grond te krijgen. Deelnemers zijn onder andere bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en natuurorganisaties.

 

Uitwerking in tweede versnellingskamer
De eerste versnellingskamer kwam uit op twee gebieden voor mogelijke energiehubs. In Assen Zuid zou het dan gaan om zonne-energie en waterstof, gekoppeld aan industrie en de TT. In Assen West wordt gedacht aan warmte met geothermie voor de Larikswijk en eventueel voor het warmtenet in Assen Zuid. Na de zomer worden de plannen in een tweede versnellingskamer uitgewerkt. Deze zomer wordt besloten of dit inderdaad de kerngebieden worden en wie daarbij nodig zijn.

 

Versnellingskamers in andere gemeenten?
Een versnellingskamer blijkt een goede werkwijze om samen tot resultaten te komen, zo heeft de NAM eerder al ondervonden. De NAM is graag bereid om ook met andere gemeenten versnellingskamers te organiseren.

 

Lees een uitgebreider bericht op de website van de NAM.

 

Bekijk ook de website van Assens gelijknamige campagne Energie van Assen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Aardrijkskundeleraren enthousiast over NAM’s kernenlab

Een geoloog was begin dit jaar zo enthousiast over een bezoek aan het kernenlab van de NAM, dat hij 17 juli terugkwam. Deze keer niet met de Nederlandse Geologen Vereniging, maar met collega-aardrijkskundeleraren van College Groevenbeek in Ermelo/Putten.

 

De leraren van de school voor vmbo, havo en vwo kwamen naar de NAM in Assen tijdens hun jaarlijkse nascholingsdag. Ze kregen een rondleiding in het kernenlab. Daar bewaart de NAM boorkernen en vele soorten gesteente die bij boringen in Nederland en andere landen in Europa naar boven zijn gehaald en zijn onderzocht. Ook vroegen de leraren een toelichting op het winnen van aardgas.

 

Gastlessen
Wat de aardrijkskundedocenten betreft blijft het hier niet bij. Ze toonden zich geïnteresseerd in gastlessen op hun school, over geologie en gebruik van de ondergrond. Wellicht door NAM-medewerker Ella van der Veer, die ook bij de rondleiding was; College Groevenbeek is haar oude school.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Workshop voor testfaciliteit zuivering productiewater Schoonebeek

Een aantal zuiveringsbedrijven nam 3 juli deel aan een workshop bij de NAM over zuivering van productiewater dat meekomt bij oliewinning in Schoonebeek. Met elkaar hebben ze de mogelijkheden verkend voor een testfaciliteit bij de NAM.

 

Met de testfaciliteit hoopt de NAM ruimte te geven aan zuiveringsbedrijven met nieuwe ideeën en technieken, als mogelijk alternatief voor de huidige waterinjectie in Twentse gasvelden.

 

Op verzoek van de NAM heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV begin 2019 een tussentijds onderzoek gedaan naar waterzuiveringstechnieken. De hoofdconclusie was dat er vooralsnog geen milieuvriendelijker alternatief is voor de verwerking van productiewater dat meekomt bij oliewinning. De NAM blijft graag met externe partijen kijken naar de nieuwste technieken.

 

Randvoorwaarden testfaciliteit
De zuiveringsbedrijven die hun belangstelling hadden getoond, waren uitgenodigd voor de workshop. Het doel was om al hun vragen te beantwoorden, maar ook om informatie te verkrijgen over randvoorwaarden voor een testfaciliteit. Een belangrijk onderdeel is het zuiveren van het zoute productiewater tot een waterstroom die geloosd mag worden op lokaal oppervlaktewater.

 

De NAM zal de inbreng van de deelnemende partijen gebruiken in de vervolggesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en Staatstoezicht op de Mijnen om de testfaciliteit verder vorm te geven.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Burgemeester opent tuin zorgcentrum Baflo

“Een aanwinst voor Baflo en Rasquert.” Burgemeester Bolding van gemeente Het Hogeland had 10 juli lovende woorden bij de opening van de Beweeg- en Beleeftuin bij Viskenij in Baflo. Bewoners van het zorgcentrum en ook bezoekers en omwonenden kunnen er terecht voor beweging, beleving en ontmoeting. De NAM heeft financieel bijgedragen vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma.

 

“Het resultaat is misschien nog wel mooier dan verwacht”, zegt Liesbeth Mingardo van Dorpsbelangen Baflo Rasquert. Bewoners, bezoekers en omwonenden zijn heel blij met de tuin, met daarin planten, bloemen, dieren en beweegtoestellen. Stichting Vrienden van Viskenij was initiatiefnemer. Samen met Dorpsbelangen, huisartsen, een fysiotherapeut, vele vrijwilligers en met financiële bijdragen van onder andere de NAM, is het gelukt om de tuin aan te leggen en in te richten.

 

“Fysiotherapeuten oefenen er ook met de bewoners en dat vinden ze erg prettig, zo in de open lucht. Straks in het najaar gaan kinderen van de basisscholen in de tuin aan de slag, ondere andere met het poten van bollen.”

 

Leefbaarheid en Duurzaamheid
Met het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma investeert de NAM in regio’s waar we actief zijn.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer