Energietransitie verdient meer dan een ‘zesjes-ambitie’ van Nederland

Met een open brief op de opiniepagina van het Financieele Dagblad van 22 maart 2017, vroeg  NAM-directeur Gerald Schotman aandacht voor een goede, gezamenlijke aanpak van de energietransitie. “We kunnen én moeten ambitieuzer zijn. Laten we hier vooral niet ‘op zijn Hollands’ voor een zesje gaan, maar de kansen die de nieuwste energietransitie biedt met beide handen aangrijpen”, schrijft Gerald Schotman.

Een gezamenlijke aanpak van de energietransitie biedt volgens Schotman kansen voor Nederland en de Nederlandse economie. Hij pleit voor het versnellen van de energietransitie en breekt een lans voor een ambitieuzere aanpak. “Laten we omdenken . Laat de overheid de opbrengsten van aardgas inzetten voor versnelling van de energietransitie”, betoogt Schotman.

“Op 15 maart hebben we een nieuwe Tweede Kamer gekozen. Na de formatie staat er een nieuw kabinet op de trappen van Huis ten Bosch. Dat kabinet moet de leiding nemen en het streven naar een efficiënte energietransitie tot hoeksteen van het nieuwe regeerakkoord maken. Met lef, ambitie en ondernemerschap.”

Gerald Schotman zal de standpunten uit zijn open brief woensdag 29 maart, van 11.00 tot 11.30 uur, toelichten in het Radio 1 programma Standpunt.nl.  

Lees de volledige open brief van Gerald Schotman 


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Gaswinning bij Loppersum, waarom produceert NAM daar nog?

In 2016 produceerden de vijf gaswinningslocaties in en rond Loppersum in totaal 1 miljard kuub gas. Dat riep de vraag op: waarom produceert NAM daar nog?

Als gevolg van de uitspraken van de Raad van State in april en november 2015, is de productie in de vijf clusters in Loppersum (Leermens, Overschild, De Paauwen, Ten Post en ‘t Zandt) teruggebracht naar een minimum-niveau. Het productieniveau van deze clusters was sinds de start van de gaswinning in Groningen niet eerder zo laag.

Raad van State
Op basis van de uitspraak van de Raad van State mag NAM aardgas produceren om de vijf clusters open te houden, zodat er in bijzondere situaties een beroep op deze clusters gedaan kan worden.
 

Instemmingsbesluit
De minister van Economische Zaken heeft in het Instemmingsbesluit op het Winningsplan Groningen bepaald dat NAM tot maximaal 3 miljard kuub gas per jaar uit de vijf clusters mag produceren.

Minimum niveau
Om de clusters open te houden en beschikbaar te hebben, produceert NAM op een minumum niveau gas. De  clusters produceren in een roulatiesysteem dagelijks uit twee clusters; de overige drie staan stil. Met deze inzet, liep de totale productie in 2016 op naar 1 miljard kuub aardgas.

De vijf clusters functioneren op vijf tot tien procent van de totale beschikbare capaciteit die deze clusters in totaal kunnen bieden. Daarmee staan ze als alternatief stand-by voor situaties waarin er vanuit oogpunt van leveringszekerheid een beroep op de clusters gedaan moet worden.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Bouw MFA Anjum en NAM kantoor van start

Maandag 13  maart startte in het Friese Anjum de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) en NAM kantoor. Het officiële startsein werd symbolisch gegeven door wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel, voorzitter van de MFA commissie Sjouke Faber en Elke Rettberg, bij NAM verantwoordelijk voor kleine gasvelden. 

Voor het NAM-personeel worden in Anjum 50 werkplekken gecreëerd. Wanneer het kantoor klaar is, coördineert NAM voortaan vanuit Anjum de gaswinning voor de kleine velden in de Noordelijke regio.

De regio noordoost Fryslân speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van Nederland. Met dit nieuwe regiokantoor wil NAM de toegankelijkheid en de zichtbaarheid vergroten en de regionale werkgelegenheid bevorderen. Tevens wordt een permanente interactieve expositie ingericht over aardgaswinning in Noordoost Fryslân.

Het MFA gaat een centrumfunctie voor de regio vervullen. Naast een dorpshuisfunctie, komen in het gebouw onder meer een huisartsenpraktijk, kinderopvang, fysiotherapie, thuiszorgkantoor en een kapper.

De bouw wordt uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek. Zij betrekken andere Friese bedrijven bij de werkzaamheden. De nieuwbouw wordt naar verwachting in november opgeleverd, de MFA opent dan formeel in 2018 de deuren.

Sjouke Faber, voorzitter van de MFA commissie, is blij met de nieuwbouw en de samenwerking met NAM. Lees zijn reactie op NAM.nl.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Samenwerken aan een duurzaam Den Helder

De gemeente Den Helder ondertekende met NAM en nog zes organisaties een intentieovereenkomst om de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Deze overeenkomst verbindt het grote potentieel aan duurzame warmte én de vraag daarnaar.

Den Helder wil in 2040 een energieneutrale gemeente zijn. Voor het behalen van deze doelstelling is de samenwerking tussen de partijen die de intentieverklaring ondertekenden is van belang. In Den Helder is lokaal veel warmte beschikbaar, afkomstig van diverse warmtebronnen, zoals installaties en machines in de industrie. Door deze lokaal beschikbare warmte te gebruiken voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven wordt warmte benut die anders verloren gaat.

De gasbehandelingsinstallatie van NAM in Den Helder is een van grootste ter wereld. Hier wordt  circa de helft van het Noorzee-gas behandeld. NAM stelt de restwarmte beschikbaar en wil hiermee bijdragen aan een duurzame energievoorziening in de regio.

Lees meer over deze samenwerking en over alle betrokken partijen op NAM.nl

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
KNAW-minisymposium ‘aardbevingsbestendige gebouwen’

Op maandag 20 maart organiseerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen een minisymposium over aardbevingsbestendige gebouwen. Vijf sprekers, waaronder Julia Finkielsztajn van NAM, spraken over gaswinning, aardbevingen en de mogelijkheden om aardbevingsbestendig te bouwen.

Diverse hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen en TU Eindhoven spraken over aardbevingen in Groningen, het ontstaan daarvan, de eigenschappen van die aardbevingen en over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen voor aardbevingsbestendig bouwen.

Belang van integraal bevingsbestendig ontwerpen
Julia Finkielsztajn, projectleider Nieuwbouw bij NAM,  legde de nadruk op het maatschappelijke effect van de bevingen: “Hoewel het heel vaak over aardbevingen, problemen en oplossingen gaat, gaat het vooral om de mensen, de Groningers.”

De Nieuwbouwregeling, die onderdeel is van het instrumentarium van de Nationaal Coördinator Groningen, probeert te voorkomen dat aardbevingsbestendiger bouwen onnodig duur wordt door integraal ontwerpen te stimuleren. Opdrachtgevers krijgen daarom zowel technische als financiële ondersteuning. Finkielsztajn: “Nieuwbouw betekent groei, ontwikkeling en toekomstperspectief.”

Lees op onze website NAM.nl meer over de NAM Nieuwbouwregeling en het KNAW-minisymposium

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Werken in de techniek, de wereld van olie en gas

Werken in de techniek, in de wereld van olie en gas. Woensdag 8 maart stonden de lessen op het HN Werkman College in Groningen in het teken van profielkeuzevoorlichting. Andre Woldhek en Bob Bogers, respectievelijk safety engineer en CWI engineer bij NAM, vertelden enthousiast aan 35 Technasium-3 leerlingen wat hun baan inhoudt, welke opleiding zij kozen, hoe belangrijk techniek daarbij was en hoe zij in hun huidige baan terechtkwamen. 

Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor beta-onderwijs op havo en vwo. Centraal hierbinnen staat het vak Onderzoek & Onderwerpen waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele technische opdrachten uit de praktijk.

NAM wil graag bij havo- en vwo-scholieren interesse opwekken voor technologie of een technische studie. Regelmatig laten we leerlingen hiermee kennismaken en laten we hen zien hoe spannend, uitdagend en belangrijk technische beroepen zijn. Goed - en hoogopgeleid technisch personeel is en blijft van essentieel belang voor een high-tech bedrijf als NAM. 

Lees op NAM.nl meer informatie over de activiteiten van NAM om jongeren te interesseren en informeren over energie en technologie in het algemeen. 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Vers van de pers: LED-verlichting voor samenwerkingsproject Duurzaam Ameland

Samen met een aantal andere partijen is NAM betrokken bij het project Duurzaam Ameland. Zojuist is bekendgemaakt dat Philips Lighting, een van de partners van he tproject, alle openbare verlichting op het eiland gaat vervangen door op afstand bedienbare connected en duurzame LED-straatverlichting. Buiten de bebouwde kom en bij strandopgangen wordt speciale groen-blauwe LED-verlichting gebruikt om de hinder voor vogels te minimaliseren.

Lees het volledige persbericht van Philips Lighting

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver