Johan Atema: insinuatie over stoppen gasproductie is absurd

RTV Noord heeft 25 september een artikel gepubliceerd waarin geïnsinueerd wordt dat NAM gedreigd zou hebben de gasproductie in te sluiten. In het artikel wordt gerefereerd aan een zogenaamd geheim document. NAM-directeur Johan Atema: ”Ik vind deze insinuatie absurd.”

“De suggestie dat NAM ooit heeft gedreigd de Groningen-productie eenzijdig in te sluiten, is belachelijk. Ook de wijze waarop volksvertegenwoordigers reageren zonder enige wederhoor en NAM-collega’s wegzetten als harteloze schoften, is mijns inziens ongehoord.”

NAM kent het document niet waar RTV Noord aan refereert en heeft nooit gedreigd Groningen in te sluiten. Ook het ministerie geeft in een schriftelijke reactie aan RTV Noord aan dat “het dreigement zoals door jullie genoemd is door EZK-medewerkers nooit zo gehoord of zo ervaren.”

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM blij met mogelijke EU-subsidie waterstofregio

Als een van de betrokkenen, is de NAM blij met de mogelijke € 20 miljoen aan Europese subsidie voor de noordelijke waterstofregio. Noord-Nederland kan een aanjager worden van een succesvolle Europese waterstofeconomie.

De Europese Unie stelt subsidie beschikbaar voor groene waterstofprojecten. Ruim dertig partijen uit Groningen, Friesland en Drenthe hebben een gezamenlijke aanvraag ingestuurd, met een portfolio aan waterstof- en brandstofcelprojecten van zo’n € 90 miljoen. De inzending heeft inmiddels een positieve beoordeling gekregen. De plannen worden nu verder uitgewerkt, waarna de regio grote kans maakt om de € 20 miljoen aan subsidie toegekend te krijgen.

Noord-Nederlandse hydrogen valley
“Wat Noord-Nederland onderscheidt, is de integratie van waterstof in verschillende sectoren in een kleine regio, door gebruik te maken van de bestaande energie-infrastructuur”, zegt Harry Eshuis van NAM’s Energy Transition team. “Daarmee wordt een lokale waterstofeconomie gecreëerd die als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s.” De EU stimuleert de vorming van dergelijke ‘hydrogen valleys’.

Bestaande en nieuwe waterstofprojecten
De deelnemende partners in Noord-Nederland werken samen aan een groot aantal bestaande en nieuwe projecten voor productie, distributie, opslag en toepassing van waterstof. Harry Eshuis: “De NAM is betrokken bij de realisatie van groene waterstofprojecten op NAM’s voormalige GZI-terrein in Emmen en bij het waterstof-woonwijkproject in Hoogeveen.”

Lees ook het bericht van de New Energy Coalition over de EU-subsidie.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Gemeenteraad Emmen neemt besluit over duurzame plannen GZI

De gemeenteraad van Emmen neemt donderdagavond 26 september een besluit over de toekomst van de GZI, de voormalige gaszuiveringsinstallatie van de NAM. Naar verwachting stemt de raad dan in met de Strategienota Energy Hub GZI Next Emmen. Er zijn plannen voor onder andere zonne-energie, waterstof en groen gas.

Na het weghalen van de laatste bebouwing – de schoorsteen en de stalen fakkel – heeft de NAM bij Emmen nu een terrein van 38 hectare, klaar voor hergebruik. Boven de grond zijn er nog asfalt, wegen en hekwerken en onder de grond liggen leidingen voor onder meer elektriciteit en gas. Dit maakt het terrein zeer geschikt voor een energiehub, met een mix van duurzame energiebronnen. De strategienota geeft aan welke ontwikkelingen hier opgepakt kunnen worden.

Tijdens de raadscommissie van 10 september heeft de gemeenteraad zich al positief uitgesproken over de voorlopige plannen. Tijdens de raadsvergadering van 26 september beslist de gemeenteraad of ze verder uitgewerkt en gerealiseerd kunnen worden.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Gasput Monster goed afgesloten

Een goed resultaat na een goede samenwerking, concludeerde de gemeente Westland over NAM’s herstelwerkzaamheden aan de voormalige gasput in Monster. Volgens onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, is de put definitief afgesloten. De NAM heeft het terrein nu aan de gemeente overgedragen.

 

Op de plek van de voormalige NAM-locatie in het Zuidhollandse dorp was in 2017 een kleine hoeveelheid methaangas gemeten. De NAM heeft de gasput daarom opnieuw afgesloten. Dit was, ook voor de omwonenden, een ingrijpende klus.

De NAM, Staatstoezicht op de Mijnen en onafhankelijk keuringsinstituut Lloyd’s Register – dat in opdracht van de gemeente de werkzaamheden heeft beoordeeld – presenteerden 4 september hun bevindingen aan de gemeente. Er ontsnapt geen aardgas meer langs de put. Het terrein is daarmee veilig verklaard.

Lees ook het persbericht van de gemeenten Westland.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
‘Ameland kan voorbeeld zijn voor energietransitie’

Ameland kan een voorbeeld zijn op het gebied van energietransitie. Dat zei Martijn Kleverlaan tijdens de themamiddag ‘Op weg naar energieneutraal’ van Smart Energy NL. Martijn Kleverlaan, manager energietransitie bij de NAM, is voorzitter van de projectgroep van Convenant Duurzaam Ameland. Energietransitie moet je samen doen, zo blijkt uit het Amelandse succes.

Martijn Kleverlaan was 12 september in Utrecht een van de sprekers bij kennis- en netwerkgroep Smart Energy NL. In zijn presentatie ‘Op weg naar een zelfvoorzienend eiland’ vertelde hij over de duurzame projecten op Ameland en de betrokkenheid van de samenwerkingspartners van Duurzaam Ameland. Naast de NAM zijn dat de gemeente Ameland, GasTerra, Liander, Eneco, Signify, TNO en Hanzehogeschool Groningen.

Voorbeelden zijn groene lampen in het buitengebied, gedimde verlichting die feller wordt bij beweging, Zonnepark Ameland, hybride warmtepompen en duurzaam openbaar vervoer.

De Amelandse projecten worden steeds groter en steeds meer geïntegreerd. Kenmerkend is bovendien de participatie van burgers en lokale ondernemers. Martijn Kleverlaan: “De belangrijkste les van Ameland is dat je energietransitie samen moet doen. Het eiland kan in veel opzichten model staan voor een groot deel van het Nederlandse vasteland.”

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Ontmoeten en bewegen op nieuw dorpsplein Annen

Auto’s hebben plaats gemaakt voor ontmoeting, buitenspelen en sporten: Annen heeft een nieuw dorpsplein. Zaterdag 20 september was de feestelijke opening. De NAM heeft financieel bijgedragen aan beweegtoestellen op het plein.

 

Het plein, met daaraan het dorpshuis, de school en de sporthal, kon wel een opknapbeurt gebruiken. Dorpsbelangen Annen nam het initiatief om het dan meteen groter aan te pakken, met een heel nieuwe inrichting. Het is een uitnodigend plein geworden voor jong, oud en minder validen. Op voormalige parkeerplekken staan speel- en beweegtoestellen geschikt voor alle leeftijden. Het gebied wordt verder ook autoluw en rookvrij, en er komt een terras bij het dorpshuis en een beachveld bij het voetbalveld.

 

NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma
Leden van de deelnemende verenigingen en andere inwoners van Annen hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken, wat een flinke besparing op de uitgaven opleverde. NAM’s financiële bijdrage komt uit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma. Met dit programma investeren we in regio’s waar we actief zijn.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Hoofdrol voor energietransitie bij NOGEPA Gasdag

Tijdens de CIEP-NOGEPA Gasdag op 12 september is gesproken over de nationale en internationale ontwikkelingen in de gassector. De energietransitie had de hoofdrol. In NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) zijn de dertien gasbedrijven in Nederland verenigd, waaronder de NAM.

 

Clingendael International Energy Programme (CIEP) en NOGEPA organiseren jaarlijks een gasdag. Sprekers van onder meer Technische Universiteit Delft, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de International Energy Agency en de Nederlandse Waterstof Gezant, gaven 12 september een beeld van de weg naar een CO2-arme toekomst in 2050, de veranderende vraag naar aardgas en de rol van aardgas in de energietransitie.

 

Overstap naar nieuwe energiebronnen
In Nederland wordt weliswaar binnen enkele jaren de gaswinning uit het grote Groningenveld stopgezet wegens de aardbevingen en op termijn ook de winning uit de Nederlandse kleine velden. In andere landen krijgt aardgas in het kader van de energietransitie voorlopig juist een grotere rol. Ook in Nederland zal aardgas nodig zijn voor de energietransitie. Ondertussen werkt de gassector hard om bij te dragen aan de overstap naar nieuwe energiebronnen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer