NAM voorzag ook dit gasjaar Nederland van warmte

In het gasjaar 2016-2017 produceerde NAM bijna 24 miljard (23,98) kubieke meter aardgas uit het Groninger-gasveld. Dit sluit aan bij de diverse richtlijnen die in het winningsbesluit zijn opgenomen zoals een vlakke productie en de leveringszekerheidwens.

Voor het gasjaar 2017-2018, dat op 1 oktober is ingegaan, heeft de minister van Economische Zaken het productieplafond verlaagd naar 21,6 miljard kubieke meter. De verlaging met 10 procent heeft minister Kamp op 18 april jl. aangekondigd in zijn Wijzigingsbesluit.

Wijzigingsbesluit
Na dit Wijzigingsbesluit van de minister gaf NAM aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de veiligheidskaders voor gaswinning in het Groningen-gasveld. Om die reden tekende NAM beroep aan bij de Raad van State tegen het Wijzigingsbesluit. De uitspraak van de Raad van State wordt midden november verwacht. Vooruitlopend op het besluit heeft NAM in het afgelopen kwartaal al haar voorbereidingen getroffen om in het komende gasjaar 2017-2018, 21.6 miljard kubieke meter gas te produceren.

Koude periode
Ruim twee jaar geleden heeft de minister bepaald dat de productie voor het Groningen-gasveld per gasjaar wordt vastgesteld en niet meer per kalenderjaar. Dat betekent dus dat het gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Meer informatie

Lees meer over de productiecijfers van NAM en over het beroep dat NAM aantekende bij de Raad van State op NAM.nl. De productiecijfers van het Groningen-veld zijn hier beschikbaar onder  Feiten & cijfers

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Steek Energie in de Buurt Hardenberg

Afgelopen week startte de campagne Steek Energie in de Buurt Hardenberg. NAM is al bijna 70 jaar actief in de gemeente Hardenberg.

Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen de komende tijd mooie ideeën indienen die hun buurt of wijk nog plezieriger en leuker maken. De inzenders van de beste ideeën -met name op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid-  maken kans hun project voor de buurt met financiële steun van NAM te realiseren. NAM wil de bevolking van Hardenberg met dit project bedanken voor de jarenlange gastvrijheid die NAM in de regio mocht én mag ervaren. 

Hardenberg
In het zeventigjarig bestaan van NAM, was er altijd een goed contact met de inwoners van Hardenberg. Het eerste gasveld van Nederland werd gevonden in Zuid-Drenthe en loopt helemaal door tot Hardenberg. Uit dat gasveld halen we vandaag de dag nog steeds gas.

Leefbaarheid vergroten
Plannen voor mooie projecten die de leefbaarheid in de buurt vergroten, kunnen tot en met vrijdag 3 november worden ingediend.

Lees de spelregels voor Steek Energie in de Buurt op de speciale ‘Steek Energie in de Buurt’ website. Ook het inschrijfformulier is daar te vinden.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Deltares onderzoekt sterkte Gronings zand

Onderzoeksinstituut Deltares doet in opdracht van NAM in Groningen onderzoek naar zandlagen tijdens aardbevingen. Op drie locaties worden monsters genomen in een vooraf bevroren grondlaag. Het nemen van bevroren monsters is nieuw voor Nederland en zelfs in Europa is de techniek nog niet eerder toegepast.

Aardbevingen kunnen er toe leiden dat zand en grondwater even uit balans worden gebracht. Er ontstaat dan een soort tijdelijk drijfzand. Dit wordt verweking genoemd. Door verweking verliest het zand zijn draagkracht waardoor er mogelijk schade aan gebouwen, dijken, gasleidingen en hoogspanningsmasten ontstaat. Met het onderzoek wil NAM meer inzicht krijgen in hoe groot de kans is dat dit in Groningen gebeurt.

“In opdracht van de NAM onderzoeken we wanneer zand verweekt, vertelt Mandy Korff, geo-engineeringsexpert bij Deltares. “Tot op heden is er in Groningen nog nergens verweking geconstateerd na aardbevingen, maar we weten uit voorbeelden in het buitenland dat dit wel een risico is in aardbevingsgebieden." 

Specialisten
Ingenieursbureau Wiertsema uit Groningen doet de boringen in de bevroren grond, met ondersteuning van specialisten uit Canada en de Verenigde Staten.

Lees op NAM.nl meer over dit onderzoek naar zandlagen tijdens aardbevingen

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Opening Bewonerspark Delfzijl-Noord

“Toen we hier in 2013 begonnen stond het onkruid zó hoog.” Silly Udema houdt haar hand op ongeveer een meter van de grond. Het was voor haar de reden om te beginnen met het project Groen voor Rood: een buurtpark op de plek waar vroeger woningen stonden. Burgemeester Gerard Beukema opende het park officieel op 29 september (zie foto).

Udema en andere inwoners realiseerden in Delfzijl-Noord een prachtig park met onder andere een beleeftuin, voetbalkooi en amfitheater, met steun van de gemeente, het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma en andere fondsen.

Park van, voor en door de buurt

Iedereen uit de buurt was betrokken bij de aanleg van het park, van nabijgelegen Brede School tot de inwoners van verzorgingshuis Betingestaete. Vrijwilligers legden letterlijk elke steen.       

Groen voor Rood werd geopend met een eendaags, drukbezocht festival met leuke activiteiten voor jong en oud, lekker eten en mooie muziek. “Dit hebben de vrijwilligers verdiend”, stelt Udema trots. “Hier vieren we wat we met elkaar bereikt hebben.”

Meer informatie

De initiatiefnemers kregen voor de realisatie van het amfitheather een bijdrage uit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma. Dit programma is onderdeel van Kansrijk Groningen

Bekijk hier het filmpje over de totstandkoming van Groen voor Rood.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Werken aan de energietransitie

Energietransitie staat hoog op de agenda bij NAM. Zo waren we twee weken geleden aanwezig bij Springtij2017 op Terschelling, afgelopen week bij het Energie podium in Den Haag en speelt NAM ook vandaag, donderdag 5 oktober, een actieve rol tijdens de bijeenkomst van de TransitieCoalitie.

Springtij2017

NAM-directeur Gerald Schotman sprak op Terschelling (zie foto) over leiderschap en hield een pleidooi voor het vergroten van maatschappelijke acceptatie voor energieprojecten, zodat de energietransitie geen snelheid verliest. “Alle betrokken partijen moeten de schouders zetten onder de energietransitie en de maatschappelijke weerstand gezamenlijk doorbreken. Dit kunnen we alleen maar samen bereiken. Ik nodig u dan ook uit een oplossing te vinden voor meer ambitie, realiteitszin én draagvlak.”

 

Springtij is een groeiende community van duurzame koplopers die kennis uitwisselt, routes uitzet en met oplossingen komt. Lees meer over de bijdrage van NAM aan Springtij op NAM.nl.

 

Energiepodium
Vanuit het platform energiepodium.nl organiseerde GasTerra de afgelopen maand een serie Masterclasses (gebouwde omgeving, stroom, transport & industrie) waar ‘young professionals’ uit de energiesector samenwerken aan een tekst voor het Energieakkoord 2.0. Ook NAM was hierbij vertegenwoordigd!

De tekst dient ter inspiratie voor de partijen die met elkaar zullen onderhandelen over het energiebeleid in de periode 2023-2030. Het document werd afgelopen dinsdag, 3 oktober, tijdens een slotdebat overhandigd aan Ed Nijpels.

TransitieCoalitie
De TransitieCoalitie is een initiatief van 65 organisaties met een belang in de energievoorziening. NAM is één van de initiatiefnemers, die met elkaar pleiten voor het versnellen van de energietransitie. De betrokken ondernemingen willen onderdeel zijn van de oplossing. 

Bezoek de website van de TransitieCoalitie voor meer informatie.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM 70 jaar in Schoonebeek

De Nederlandse Aardolie Maatschappij werd 70 jaar geleden, op 19 september 1947, opgericht om olie te winnen in Schoonebeek. Later werd ook aardgaswinning onderdeel van de activiteiten van NAM. In het kader van 70 jaar NAM, staan we dit jaar stil bij onze geschiedenis, de huidige uitdagingen én de toekomst van NAM.

De afgelopen zeventig jaar groeide NAM uit van een lokaal opererend oliebedrijf tot een landelijk opererende aardgasproducent.

Schoonebeek, de plek waar het allemaal begon, behield al die jaren een belangrijke plek in de geschiedenis van NAM. In een jubileumuitgave van de Schoonebeek Update, een informatieve NAM-uitgave voor inwoners in - en rond Schoonebeek, toont NAM in vogelvlucht een aantal in het oog springende momenten die betrekking hebben op de oliewinning in Zuidoost-Drenthe.

Bekijk de jubileumuitgave van de Schoonebeek Update

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM werkt aan een nog betere website

NAM.nl: je vindt er alle informatie over olie- en gaswinning op land en op zee, actuele feiten en cijfers over het Groningen-gasveld, de rol van NAM in de energietransitie maar ook informatie over werkzaamheden en activiteiten van NAM.

NAM wil die enorme hoeveelheid informatie nog beter ontsluiten, zodat bezoekers van de website de gewenste informatie voortaan nog sneller kunnen vinden. We hebben om deze reden een ‘survey’, een bezoekersonderzoek, op de website geplaatst. Deze ‘survey’ is actief op ruim de helft van de 100 best bezochte pagina’s van NAM.nl.

Hoe werkt het? 
Wanneer u een van deze pagina’s bezoekt, verschijnt de vraag of u gevonden hebt wat u zocht. Is dit niet het geval, dan wordt de mogelijkheid geboden een aantal aanvullende vragen te beantwoorden. Met deze informatie kunnen wij NAM.nl nog verder verbeteren.  De ‘survey’ staat online in oktober, november en december.

Wilt u meewerken aan het verbeteren van NAM.nl? Bezoek dan onze website


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer