Besluit minister Wiebes over gasjaar 2019-2020

Op dinsdag 10 september 2019 is het besluit van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd om in het komende gasjaar van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 de productie uit het Groningenveld te reduceren tot 11.8 miljard kuub gas.

De minister geeft ook aan de gaswinning uit Groningen eerder te kunnen beëindigen. Deze ontwikkeling in de versnelde afbouw van Groningen is niet verrassend. De minister had de wens om sneller af te bouwen al eerder aangekondigd, bij de publicatie van het ontwerpbesluit voor het komende gasjaar.

 

Zoals vastgelegd in de mijnbouwwet produceert de NAM het Groningenveld in opdracht van de Staat. Dit zullen we ook komend gasjaar op een verantwoordelijke en betrouwbare manier doen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Photo of K08-FA-3
NAM moderniseert vierde platform Noordzee

Tot voorkort was het K83 platform nog een bemand platform dat vier keer per jaar werd onderhouden. Inmiddels is het platform vereenvoudigd en onbemand en wordt het een keer per jaar onderhouden door het 'Walk to Work' schip de Kroonborg. De K83 krijgt opnieuw een makeover: verouderde apparatuur wordt vervangen door het 'plug and play'-systeem van leverancier Vonk, waardoor het mogelijk is het platform op afstand te bedienen en zo efficiënt mogelijk het laatste gas veilig en betaalbaar uit het veld te halen.

 

Het 'plug and play'-systeem is al eerder op drie andere platformen geïnstalleerd. Dit zogenaamde hybride powerpakket bestaat uit 152 zonnepanelen die hun energie opslaan in 48 batterijen van elk 200 kilogram. Niet direct gebruikte stroom wordt in de batterijen opgeslagen om gebruikt te kunnen worden als de zon niet schijnt. Het platform produceert hiermee voldoende elektriciteit om het laatste gas uit de velden te halen en is klaar voor een energieneutrale toekomst.

 

Betaalbaar gas

De introductie van dit systeem is onderdeel van een grote operatie van de NAM om te besparen op de kosten van gaswinning. Dat is nodig omdat de grote gasvelden in de zeebodem leeg zijn. Op deze manier halen we de kleinere voorraden economisch rendabel uit de grond en leveren we betaalbaar gas aan Nederlandse huishoudens.

 

Kansen op de Noordzee

Al veertig jaar wint de NAM gas op zee en blijft ook investeren in het zoeken en ontwikkelen van nieuwe gasvelden onder de Noordzee. Ook voor nieuwe energie biedt de Noordzee kansen. Lege gasvelden, platformen en de overige infrastructuur zoals de pijpleidingen kunnen worden hergebruikt in de energietransitie.

 

Lees meer over aardgaswinning op zee

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Eddy Kuperus van de NAM voor De Wijk-20
Gemeente De Wolden verkent mogelijkheden groen gas

Het streven van de gemeente De Wolden is om in 2030 groen gas te gebruiken in plaats van aardgas. Met netwerkbeheerder Rendo werkt de gemeente daarom aan een plan. Daarom bezochten zij op donderdag 29 augustus verschillende NAM-locaties.

 

De excursie is een eerste verkenning om te kijken wat er mogelijk op de NAM-locaties, legde wethouder Gerrie Hempen-Prent van De Wolden aan RTV Drenthe uit. In de toekomst zouden deze locaties mogelijk dienst kunnen doen als plek om alternatieve en duurzame energie te produceren.

 

Gasleidingennetwerk

De NAM heeft daarom de gemeente haar hulp aangeboden. "We denken dat het jammer is om alles weg te halen. Deze locaties zijn verbonden aan het gassysteem in heel Nederland en komt in elk huishouden terecht. Bovendien is er elektriciteit. Waarom zou je die niet kunnen hergebruiken?" Lichtte Eddy Kuperus van de NAM toe.

 

 

Hergebruik en samenwerken

Met het Energy Hubs concept wil de NAM haar locaties op land omvormen naar plekken waar vormen van duurzame energie kan worden geproduceerd. Hergebruik van het bestaande materiaal en nauwe samenwerking met partners staan daarin centraal. Een voorbeeld hiervan is GZI Next in Emmen.

 

Lees het volledige artikel van RTV Drenthe

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Timelapse: onderhoudsplatform Seafox 4 geïnstalleerd

De Seafox 4 is een tijdelijk onderhoudsplatform dat de NAM gebruikt voor groot onderhoud op zowel bemande als onbemande platforms. De verplaatsing en positionering van de Seafox 4 is een ingewikkeld en langdurig project. De timelapse geeft u in vijf minuten een impressie van de laatste fases waarin het onderhoudsplatform in positie wordt gebracht.

 

Rendered image of Seafox 4 near Leman Alpha platform

Bekijk de video op YouTube

 

Complexe klus
Drie sleepboten plaatsen de Seafox op de eerste positie, de zogenaamde stand-offlocatie. Vervolgens worden ankers gebruikt om de Seafox langzaam in de buurt van de definitieve positie te manouvreren. Eenmaal in de juiste positie laat de Seafox zijn poten zakken naar de zeebodem en tilt zichzelf naar de vooraf bepaalde veilige hoogte. Tot slot worden de bruggen naar het Leman Alpha-platform geïnstalleerd en begint het onderhoud. Seafox 4 is een platform dat tijdelijke accommodatie en werkruimte biedt aan de bouw-en onderhoudsteams. In werkelijkheid duurde deze plaatsing zo’n 36 uur.

 

Voorbereiding

Het verplaatsen van de Seafox van het ene naar het andere platform vereist een zeer intensieve voorbereiding die maanden duurt en waar alle partners nauw bij betrokken zijn. Het hele proces duurt ongeveer 26 weken waarbij de verplaatsing van de Seafox zorgvuldig wordt voorbereid. De beschikbare ruimte naast het Leman Alpha-platform is beperkt en vergt optimale nauwkeurigheid om de Seafox te positioneren.

 

Toekomst offshore

NAM en Shell UK werken samen aan gaswinning op zee. Nu de gasproductie op land terugloopt, is de productie uit de Noordzee nog meer van belang om de bevolking te voorzien in haar energiebehoefte. Bovendien speelt het aardgas een prominente rol in het versnellen van de energietransitie.

 

Lees meer over aardgaswinning op zee

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
rene jansen guido rink energy hub gzi next emmen
Energy Hubs als bijdrage aan energietransitie

Met veel overtuiging zet de NAM in op de vorming van Energy Hubs. Dit zijn bestaande locaties op land die geschiktgemaakt worden om er in de toekomst duurzame energie te produceren. Een voorbeeld daarvan is GZI Next in Emmen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Shell World interviewde René Jansen van de NAM en wethouder Guido Rink over Energy Hubs, met het GZI-terrein in Emmen als lichtend voorbeeld.

 

René Jansen is manager bij de NAM, Guido Rink is wethouder in de gemeente Emmen voor onder andere Verduurzaming & Energiebeleid Bedrijfsleven. Zij maken deel uit van het samenwerkingsverband GZI Next, waar invloedrijke bedrijven, overheden en (energie)bedrijven aan deelnemen.

 

Voorloper

Gepassioneerd vertellen Jansen en Rink over de ontwikkelingsgang van de plannen voor de Energy Hub in Emmen, de technische uitdagingen en de samenwerking. Ook hun visie delen ze: “Dit kan een domino-effect hebben. En Emmen wil graag voorloper zijn in de energietransitie”, zegt wethouder Rink enthousiast. NAM-manager Jansen: “We willen NAM-collega’s én burgers laten zien dat er een nieuwe periode aanbreekt, gericht op nieuwe energie.”

 

Lees het volledige interview in Shell World met René Jansen en Guido Rink

 

Lees meer informatie over GZI Next

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Veur Aaltied gaat nog even door
Theaterserie Veur Aaltied gaat nog even door

Na een zomerstop gaat de theaterserie 'Veur Aaltied' weer verder vanaf 28 september. Vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma draagt de NAM bij aan deze voorstellingen in oude Groninger kerken.

 

In 'Veur Aaltied' zijn tien kerken om de beurt het toneel voor een eigen voorstelling. Ze zijn gebaseerd op levens van mensen die inmiddels rond de kerken begraven liggen. Steeds speelt ook het orgel een rol. ‘Wereldberoemd behalve in Groningen’, verdienen de eeuwenoude gebedshuizen en hun bijzondere orgels aandacht, zo vinden Stichting Pandeon en Stichting Oude Groninger Kerken, net als de verhalen die eraan verbonden zijn.

 

'Voor even' in Woltersum

Gestart in april zijn er tot en met juni voorstellingen geweest in Usquert, Kloosterburen, Thesinge, Sappemeer, Noordbroek en Krewerd. Zaterdag gaat Veur Aaltied verder in Woltersum met 'Voor even'. Dit magische sprookje gaat over herinnerd of vergeten worden en over ouder worden of voor eeuwig jong blijven.

Vervolgens zijn er in oktober voorstellingen in Visvliet, Nuis en Loppersum.

 

NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma
Met het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma investeert de NAM in regio’s waar we actief zijn.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer