Eerste analyse diepte aardbevingen
De diepte van een aardbeving is een van de factoren die bepaalt hoe sterk de bodem aan het oppervlak beweegt tijdens een beving en wat het effect van die beving is op gebouwen. Om de diepte van aardbevingen nauwkeuriger vast te stellen, gebruikt NAM tijdelijke diepe geofoons die tot 3.000 meter diepte zijn geïnstalleerd. De eerste analyses van de meetgegevens van de tijdelijke geofoons zijn gepubliceerd in het Voortgangsrapport diepe geofoons. Uit deze analyse blijkt dat de waargenomen metingen sterk lijken op simulaties van een aardbeving in, of direct boven of direct onder het gasveld. Het onderzoek is overigens nog in volle gang; vind alle analyses over de diepte van aardbevingen op NAMplatform Feiten & Cijfers. De tijdelijke diepe geofoons worden vervangen door permanente installaties. Vanaf half oktober boren we hiervoor in Zeerijp twee nieuwe putten.
 
Beperkte schade sneller afgehandeld
Sinds 1 oktober werkt NAM bij de afhandeling van schade volgens een nieuwe aanpak, in drie werkstromen. Omdat ’geringe schade’ vaak eenvoudig en snel hersteld kan worden, ontvangen deze schademelders voortaan direct een voorstel voor vergoeding, zonder het proces van uitvoerige rapportages. Hierdoor kan voor deze stroom veel tijd gewonnen worden. Dankzij de inzet van specialistische teams voor complexe gevallen kunnen daarnaast complexe schades en schades aan monumenten sneller aangepakt worden. We verwachten het aantal schademeldingen hiermee sneller te kunnen afhandelen. Ook de 1303 meldingen die NAM registreerde na de aardbeving bij Ten Boer op dinsdag 30 september, zullen volgens de nieuwe werkwijze worden afgehandeld. Bezoek Feiten en Cijfers voor een overzicht van de voortgang op het gebied van schade. 
 
Metselwerk testen in testwoningen
In zeven testwoningen test NAM de uitvoerbaarheid van versterkende maatregelen. Maar ook andere tests worden in de testwoningen uitgevoerd. Zo onderzoeken experts op dit moment de sterkte van Gronings metselwerk. Metselwerk is mede bepalend voor de sterkte van woningen. NAM heeft inmiddels testwoningen in Godlinze, Loppersum, Ten Boer, Uithuizermeeden en Delfzijl. De zeven aangekochte testwoningen voldoen aan de selectiecriteria van ingenieursbureau Arup. Omdat ondernemers in de bouw via een ontwerpcompetitie zijn uitgedaagd om versterkende maatregelen te ontwerpen, bracht een aantal van hen recent een bezoek aan een van de testwoningen.
 
Volg NAM
Wij houden u graag op de hoogte van de vele ontwikkelingen. Naast deze nieuwsbrief doen we dat bijvoorbeeld via diverse informatie-bijeenkomsten in de provincie Groningen. Verder worden er regelmatig thema-avonden georganiseerd in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum. U kunt natuurlijk ook op de hoogte blijven via de website www.namplatform.nl, twitter @nambv of via onze bewonerskrant. De tweede editie van deze krant bezorgden we recent huis aan huis in Noordoost-Groningen. Bekijk de krant hier of stuur een bericht aan informatie@nam.nl wanneer ook u deze krant wilt ontvangen.
Email Newsletter Software by Newsweaver