Dialoog

We merken dagelijks dat er nog veel vragen leven over gaswinning en aardbevingen. Om bewoners  zo goed mogelijk te informeren organiseren we onder meer wekelijks informatiebijeenkomsten in de regio, hebben we een speciale website NAMplatform.nl ingericht en schrijven we elke twee weken een column in de regionale bladen. Deze week lanceren we twee nieuwe initiatieven: een vernieuwde versie van NAMplatform.nl website én een speciale bewonerskrant voor inwoners van de regio. 

 

Vernieuwde NAMplatform over gaswinning en aardbevingen

Op 12 november is de nieuwe versie van NAMplatform gelanceerd. De website heeft als doel informatie te geven over gaswinning en aardbevingen in Groningen en stelt de beleving van inwoners centraal, vanuit drie hoofdthema’s. Deze hoofdthema’s zijn: Ons Aardgas, Mijn Huis en Ik en NAM.

 

De website is toegankelijk en inzichtelijk gemaakt door structuur en overzicht te bieden in een heldere, lichte stijl. Zo is er een tijdlijn, die een overzicht biedt van belangrijke mijlpalen en momenten.  Ook nieuw op NAMplatform.nl is een interactieve Geokaart, die bijvoorbeeld de spreiding van schademeldingen, maar ook het aantal en de kracht van bevingen laat zien. Verder is de weergave van de afhandeling van schades vernieuwd, waarmee de bezoeker per periode meer inzicht krijgt in de voortgang van de schadeafhandeling.

 

Graag horen wij wat u vindt van de website, bijvoorbeeld via contact@namplatform.nl of 0592-362100. Hier kunt u ook terecht met uw vragen en opmerkingen.

 

Bewonerskrant
We merken dat veel bewoners graag meer informatie ontvangen. Daarom verspreiden we deze week huis-aan-huis een speciale bewonerskrant over gaswinning en aardbevingen. In deze krant komen bewoners aan het woord en worden vragen beantwoord over schade door aardbevingen, veiligheid in huis en onderzoek naar manieren om aardbevingen te beïnvloeden. Deze krant sturen we naar de bewoners van 56.000 adressen in gemeenten Loppersum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam, Ten Boer, De Marne, Slochteren, Bedum en Winsum. Bekijk de interactieve versie van deze krant. Wilt u liever een papieren versie ontvangen? Stuur dan een bericht aan contact@namplatform.nl.

 
Bouwkundig versterken

Inspectieteams zijn in Loppersum aanwezig om huizen vanaf de openbare weg te beoordelen op eventueel onveilige situaties. Ze letten daarbij bijvoorbeeld op schoorstenen, balkons en ornamenten aan de gevel. Doel van de inspectieteams is om de huiseigenaar advies te geven in geval van onveilige situaties en in overleg met de huiseigenaar de kans op een onveilige situatie verkleinen. Het team is gestart in de regio waar tot nu toe de meeste bevingen hebben plaatsgevonden. Stapsgewijs zullen we het gebied uitbreiden.

 

Tegelijkertijd onderzoeken en testen we hoe en welke bouwkundige versterkingen effectief zijn en op termijn op grotere schaal kunnen worden toegepast. Dit is één van de elf onderzoeken die in januari zijn aangekondigd door minister Kamp. In eerste instantie kijken we door middel van computermodellen hoe gebouwen reageren op een beving. Hierbij gebruiken we openbare meetgegevens van gebouwen in de regio. In het voorjaar van 2014 test NAM de eerste versterkingen in zogenaamde testwoningen. Het doel van bouwkundig versterken is om gebouwen boven het Groningen-gasveld waar nodig zodanig te versterken dat de kans op een onveilige situatie of complexe schade door een zwaardere aardbeving kleiner is. De versterkingen zullen helaas niet kunnen voorkomen dat er bij aardbevingen schade aan gebouwen kan ontstaan.

 
Onderzoek
We doen onderzoek naar het ontstaan van aardbevingen en mogelijkheden om aardbevingen te beïnvloeden. Over dit onderwerp hebben we recentelijk een advertentie gepubliceerd in de lokale huis-aan-huis bladen waarin onze medewerkers uitleg geven wat zij doen om aardbevingen te beïnvloeden. Bekijk daarnaast een korte film waarin een NAM medewerker inzicht geeft in hoe gas wordt gewonnen, hoe gaswinning aardbevingen kan veroorzaken en of we aardbevingen door gaswinning kunnen beïnvloeden.
Email Software by Newsweaver