Waarderegeling onderwerp van gesprek aan Dialoogtafel

Tijdens de tweede bijeenkomst van de Dialoogtafel, kwam onder andere de waarderegeling aan de orde. Het gesprek aan de Dialoogtafel op dinsdag 8 april is constructief verlopen. De partijen vertegenwoordigd aan de Dialoogtafel hebben duidelijk aangegeven waar hun zorgen en vragen liggen bij de waarderegeling voor huizen. Binnenkort kan NAM van start met de behandeling van de aanvragen voor deze regeling. Rond de zomer kunnen de eerste aanvragen zijn afgehandeld. Lees de reactie van NAM op dit overleg aan de Dialoogtafel op NAMplatform.

De waarderegeling is een van de vijf regelingen van NAM rond het huis. Lees meer over deze vijf regelingen rond het huis.  

 
Inschrijving gratis gebouwsensor open
Inwoners van Noordoost-Groningen kunnen zich nu inschrijven voor een gratis gebouwsensor. Ruim honderd geïnteresseerden meldden zich inmiddels aan. Een gebouwsensor meet en registreert elke beweging van een gebouw. Deelnemers krijgen direct inzicht (en een actieve melding) van de bewegingen van hun huis. Met die meetresultaten leren we meer over de sterkte en het aardbevingsbestendiger maken van gebouwen boven het Groningen-gasveld. Vanaf mei plaatst TNO 200 gebouwsensoren in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum. Het netwerk is naar verwachting eind 2014 gereed. Lees meer over het project en de inschrijvingsmogelijkheden.
 
Start herstel van 250 complexe schadegevallen

NAM start deze week met het project waarbij een bouwkundige oplossing wordt gevonden voor de huizen met complexe schade. NAM gaat de komende periode bouwkundigen van Arcadis de betreffende woningen laten onderzoeken. Zij moeten voor deze groep van circa 250 gevallen met complexe schade een oplossing aandragen. De eigenaren worden gefaseerd benaderd. Met het herstel van deze complexe schades, doet NAM tevens ervaring op die gebruikt kan worden bij het programma bouwkundig versterken. Hiermee wordt eind 2015 een start gemaakt. Meer informatie over bouwkundig versterken en schadeherstel vindt u op NAMplatform.

 
Veel bezoekers informatiemarkten
Het ontwerpbesluit van het Kabinet over gaswinning uit het Groningen-gasveld stond centraal tijdens de informatiemarkten op 1, 2 en 3 april in respectievelijk Slochteren, Eemsmond en Loppersum. In totaal bezochten ruim driehonderd bezoekers deze bijeenkomsten. Vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van Economische Zaken, het KNMI, Staatstoezicht op de Mijnen, de Veiligheidsregio en de NAM lichtten tijdens de informatiemarkten het ontwerpbesluit toe. Ook na deze informatiemarkten blijft NAM werken aan een goede dialoog en informatievoorziening voor Noordoost-Groningen. Bijvoorbeeld met thema-avonden en het Regionaal Informatiepunt Gaswinning. Lees meer op NAMplatform.
Email Newsletter Software by Newsweaver