Ondersteuning nieuwbouw voor regio én gemeente Groningen

Op 11 juni 2015 heeft de gemeente Groningen aangekondigd dat particulieren en projectontwikkelaars met nieuwbouwplannen in de gemeente Groningen zich kunnen melden bij NAM om gebruik te maken van een nieuwbouwregeling. Dit is in lijn met het aanvullende bestuursakkoord, zoals gesloten op 9 februari 2015. NAM is al sinds februari intensief in gesprek met een aantal partijen in de stad Groningen om nieuwbouwplannen te ondersteunen.

De Gemeente Groningen, het ministerie van Economische Zaken en de NAM vinden het belangrijk dat ook nieuwbouwprojecten in de gemeente Groningen bestand zijn tegen aardbevingen. Om dit te bevorderen zijn er tussen deze partijen afspraken gemaakt over een technische en/of financiële bijdrage voor aardbevingsbestendiger bouwen. Het gaat om een tijdelijke regeling, die loopt tot 1 oktober 2015. Daarna wordt een nieuwe regeling opgesteld door de Nationaal Coördinator Groningen. 

Aardbevingsbestendiger supermarkt Loppersum
Een jaar geleden werd al een regeling voor nieuwbouw in het leven geroepen voor nieuwbouwprojecten in het gebied waar het risico op aardbevingen het grootst is. Zo is voor de bouw van een nieuwe supermarkt in Loppersum een financiële bijdrage aangevraagd via de Slimmer ontwerpen regeling, onderdeel van de pilot nieuwbouwregeling. Inwoners van Loppersum vierden vrijdag 12 juni 2015 het slaan van de eerste paal van deze supermarkt. De winkel draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in het dorp.

Dag van de Bouw
Veel aandacht voor het aardbevingsbestendiger maken van bestaande bouw was er tijdens de Dag van de Bouw, zaterdag 13 juni 2015, bij de Doopsgezinde kerk in Middelstum. Het inititiatief kwam van regionale bouwondernemers die hoog scoorden tijdens de ontwerpwedstrijd voor versterkingsmaatregelen van NAM. Zij organiseerden in samenwerking met Centrum Veilig Wonen (CVW) een informatiemarkt over het herstellen van aardbevingsschade en het versterken van huizen en gebouwen. De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, trapte de dag in Middelstum af.    

 
Inloopbijeenkomst Zeerijp

In het dorpshuis van Zeerijp vond vrijdag 12 juni 2015 een informatieve inloopbijeenkomst plaats over de boring van de tweede diepe geofoonput. Aansluitend konden geïnteresseerden een bezoek brengen aan de boring op de locatie aan de Groeveweg. In totaal  bezochten  zo’n 45 geïnteresseerde bezoekers de informatieve bijeenkomst op vrijdagavond. 

Tijdens het boren van de diepe geofoonput haalt NAM, over een lengte van 180 meter, ook gesteentemonsters uit de diepe ondergrond. Onderzoek van dit materiaal levert belangrijke informatie op over het gashoudende gesteente op drie kilometer diepte. Het onderzoek van deze gesteentemonsters  en de meetresultaten van de diepe geofoons dragen bij aan een beter inzicht in de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid.
De geanalyseerde meetresultaten van de diepe geofoons worden, zodra beschikbaar, gepubliceerd via Feiten & Cijfers op NAMPlatform.

Er wordt in Zeerijp naar verwachting tot eind augustus 2015 non-stop geboord. We houden het geluidsniveau met speciale microfoons in de gaten. Zo monitoren we continu of we onder de geluidsnormen blijven en kunnen we wanneer nodig direct ingrijpen. Deze metingen zijn online te bekijken.

 
Laatste RIG thema-avond voor de zomer: Centrum Veilig Wonen

Donderdag 25 juni 2015 vindt in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum de laatste thema-avond voor de zomervakantie plaats. De activiteiten en werkwijze van het Centrum Veilig Wonen (CVW) staan deze avond centraal. De avond kan, na aanmelding via de gemeente Loppersum, gratis worden bijgewoond. Lees hier meer over de thema-avond en over aanmelden hiervoor.

De informatieve RIG thema-avonden zullen na de zomervakantie worden hervat. Regelmatig worden er in het Regionaal informatiepunt Gaswinning (RIG) thema-avonden gehouden met verschillende onderwerpen rond gaswinning en aardbevingen in Groningen. Lees hier over de eerdere avonden.

Email Software by Newsweaver