NAM publiceert maandelijkse productiecijfers Groningen-gasveld

NAM publiceert vanaf vandaag een overzicht van de maandelijkse geproduceerde hoeveelheid aardgas van alle 20 productielocaties in het Groningen-gasveld op haar website NAM Platform

Minister Kamp heeft in zijn voorgenomen ontwerpbesluit op 17 januari 2014 een gerichte productievermindering aangekondigd. In 2014 is er een bovengrens gesteld van 42,5 miljard m3 aardgas. Uit de vijf productielocaties rondom Loppersum mag maximaal 3 miljard m3 aardgas worden geproduceerd. Na de aankondiging van Minister Kamp op 17 januari heeft NAM dezelfde dag de productie uit de 5 productielocaties rond Loppersum verminderd. Vanaf vandaag zijn de maandelijkse productievolumes voor iedereen online inzichtelijk. Deze volumes kunnen per maand, binnen de gemaakte afspraken, fluctueren.

 
Waarderegeling aardbevingen opengesteld

Inwoners uit acht kern gemeenten in Noordoost-Groningen, die bij de verkoop van hun huis aantoonbaar waardedaling hebben geleden als gevolg van aardbevingen kunnen sinds donderdag 6 februari 2014 een compensatieaanvraag indienen bij NAM. De regeling is van toepassing op particulieren die sinds 25 januari 2013 hun huis verkocht en geleverd hebben in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer of Winsum. De waarderegeling is onderdeel van vijf samenhangende regelingen rond het huis. De aanvraag voor compensatie van waardedaling kan worden ingediend via NAM platform. Lees daar ook meer over deze regeling.

 
Tijdelijke commissie 'speciale situaties' aangesteld

NAM heeft, in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Groningen, vier deskundigen gevraagd de tijdelijke commissie ‘speciale situaties’ te vormen. Tot dat aan de Dialoogtafel de definitieve regeling is ontworpen, beoordeelt deze tijdelijke commissie 'speciale situaties' die door Burgemeesters of de Onafhankelijk Raadsman worden aangedragen De regeling 'speciale situaties' is een vangnet voor uitzonderlijke situaties waar mensen ernstig in problemen komen door persoonlijke omstandigheden of beperkingen en andere regelingen niet toereikend zijn. De tijdelijke commissie 'speciale situaties' wordt gevormd door:

  • Dhr. J.F.M. (Jos) Aartsen
  • Mevr. E. (Egberdien) ten Brink-de Vries
  • Mevr. E.I. (Noor) van Leeuwen‚ÄźSeelt
  • Dhr. L. (Leendert) Klaassen

Lees op onze website meer over de regeling 'speciale situaties'.

 
Installatie permanente diepe geofoons Zeerijp

NAM start binnenkort met voorbereidende werkzaamheden voor het installeren van permanente diepe geofoons in de ondergrond van het Groningen-gasveld. Deze nieuwe diepe geofoons zijn een permanente vervanging voor de tijdelijke oplossing in de bestaande observatieputten in Zeerijp en Stedum. Op de bestaande NAM-locatie Zeerijp worden in juni 2014 twee nieuwe putten geboord tot 3 kilometer diepte. Deze boringen duren ongeveer vier maanden. Met het plaatsen van de permanente diepe geofoons geeft NAM verdere invulling aan de uitbreiding van het bestaande meetnetwerk. Naast deze twee diepe geofoons komen er 60 extra geofoons op minder diepte, 60 versnellingsmeters aan de oppervlakte en circa 200 sensoren in gebouwen boven het Groningen-gasveld. Deze twee diepe geofoons kunnen de locatie, de diepte en de kracht van aardbevingen nog nauwkeuriger geregistreerd worden. We vergroten op deze manier onze kennis over de ondergrond en leren aardbevingen beter te begrijpen. NAM zal de resultaten van de metingen publiceren op haar website. 

 
Verbeteringen schadeherstelproces op rij

De start van het Online schade volgsysteem is een van de verbeteringen die op korte termijn zal worden doorgevoerd voor alle bewoners met een openstaande schademelding. Met de invoer van dit systeem krijgen bewoners meer inzicht in de actuele status van hun schademelding. Daarnaast starten we een proef waarbij bewoners kunnen kiezen om de herstelkosten vast te laten stellen door schade-experts, op basis van een calculatie. Dat bespaart tijd en zo kunnen bewoners sneller opdracht geven tot herstel van de schade. Het zijn enkele actuele verbeteringen in het schadeproces, waarmee NAM iedereen die een schade meldde beter van dienst hoopt te zijn. Naast deze concrete verbeteringen is NAM in gesprek met betrokken om invulling te geven verdere verbetering van het schadeproces. De dialoogtafels zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Eind januari informeerde NAM via een brief over deze verbeteringen. 

 
NAM regiokantoor in Loppersum

NAM is op maandag 27 januari gestart met de verbouwing van het voormalige Rabobank kantoor in Loppersum. Dit wordt het NAM regio kantoor waar de inspectieteams van Arup, die bouwkundige inspecties aan huizen uitvoeren, in maart hun intrek nemen. De verbouwing vindt in twee fasen plaats. De komende 2 maanden wordt eerste verdieping verbouwd. Vanaf april zal de begane grond worden verbouwd tot een ontmoetingsplek voor bewoners. Zij kunnen hier met medewerkers van NAM  spreken over de afhandeling van schade en zaken zoals versterking van gebouwen en de leefbaarheid van hun buurt, dorp of regio.

Email Newsletter Software by Newsweaver