NAM streeft naar afhandeling schades vóór eind 2015

Nieuwe schademeldingen worden sinds 5 januari 2015 afgehandeld door Centrum Veilig Wonen (CVW). Aardbevingsschade die voor die tijd is gemeld, handelt NAM nog af. Op die manier lopen schades die al verder in het traject zitten geen vertraging op. 

NAM heeft per 1 januari 2015 nog 11.345 schademeldingen in behandeling waarvoor nog geen aanbieding is gedaan aan de claimant. NAM blijft zich inzetten de totale schadeafhandeling (melding-taxatie-studie-rapportsge-overeenstemming) binnen 5 tot 6 maanden af te handelen, zoals beschreven in het Schadeprotocol. Dat dit niet altijd lukt kan te maken hebben met het aantal beschikbare schade-experts na een beving. Maar soms heeft een bewoner zelf ook meer tijd nodig, bijvoorbeeld als er al plannen zijn voor een verbouwing. Ook wanneer er sprake is van een contra-expertise blijkt het in de praktijk lastig om binnen 6 maanden tot overeenstemming te komen. Voor eind 2015 wil NAM alle schademeldingen afhandelen die nog bij NAM in behandeling zijn. 

Tot de beving in Huizinge in augustus 2012 ontving NAM circa 1.100 schademeldingen. Nà die beving tot en met december 2014 registreerde NAM ruim 30.000 schademeldingen. In meer dan de helft (56%) van deze meldingen (16.821) deed NAM een aanbieding. Gemiddeld zijn dat 200 aanbiedingen per week. Deze werden in 9 van de 10 gevallen (15.382) geaccepteerd. 

 
Testmetingen TU Delft bij voormalig schoolgebouw in Ten Post

TU Delft voerde van 3 t/m 5 februari 2015, metingen uit aan een voormalig schoolgebouw, De Lessenaar in Ten Post, gemeente Ten Boer. Deze metingen geven inzicht in hoe het gebouw reageert op trillingen. Dit zegt mogelijk ook iets over vergelijkbare gebouwen. Deze kennis hebben we nodig om het programma voor het versterken van gebouwen goed vorm te geven. 

 
Om gebouwen veiliger te maken startte NAM het programma bouwkundig versterken. Onderdeel hiervan is het inspecteren en versterken van scholen. In Loppersum is inmiddels, in nauw overleg met gemeente en schoolbesturen, een plan van aanpak opgesteld voor het bouwkundig versterken van twee basisscholen. De komende maanden volgen ruim 100 schoolinspecties: voor het opsporen en wegnemen van eventuele risicovolle elementen en om te bepalen wat de beste maatregelen zijn voor het versterken van de schoolgebouwen. 

 
Buren van testwoningen bezoeken testwoning Loppersum

Innovatieve oplossingen en de technische uitvoerbaarheid van bouwkundige aanpassingen testen we in de praktijk in acht testwoningen. Wat hier precies aan werkzaamheden gebeurt, werd dinsdagavond 3 februari 2015 uitgelegd aan buren en omwonenden van de acht testwoningen. NAM organiseerde voor hen een speciale informatiebijeenkomst in een van de testwoningen in Loppersum. Ruim twintig geïnteresseerde omwonenden bezochten de avond. Zij kregen uitleg over de testen die in de woningen worden uitgevoerd en hoorden hoe deze werkzaamheden bijdragen aan de benodigde kennis voor het versterken van huizen en gebouwen. Op verzoek van veel van de aanwezige buren, volgen er mogelijk kleinschalige bijeenkomsten in de andere testwoningen.  

 
Informatiebijeenkomst Jarino-woningen Loppersum
Donderdag 5 februari 2015 organiseert NAM, in nauwe samenwerking met de gemeente Loppersum, een informatie bijeenkomst over Jarino-woningen in Loppersum. Begin september 2014 werd in Winsum bij een specifiek type Jarino-woning een onveilige situatie ontdekt. Die situatie werd niet veroorzaakt door aardbevingen, maar door de slechte latei aan de gevel. NAM bood bewoners van dit type woningen in Winsum (105), Bedum (57) en Ten Boer (69) aan de onveilige situatie te verhelpen. De werkzaamheden aan deze woningen zijn begin januari 2015 in Winsum gestart.

De Jarino-woningen in Loppersum zijn van een ander type. Er is hier geen sprake van een onveilige situatie door een bouwkundig gebrek. Met het organiseren van de informatie-avond hoopt NAM onduidelijkheden hierover op te helderen. De betrokken bewoners uit Loppersum zullen uitgebreid geïnformeerd worden.
Email Newsletter Software by Newsweaver