Uitkomsten eerste vier onderzoeken gaswinning en aardbevingen

Op donderdag 22 augustus heeft het Ministerie van Economische Zaken de eerste – van in totaal elf – onderzoeken over gaswinning en aardbevingen gepubliceerd. Deze onderzoeken gaan over het effect van aardbevingen op vitale infrastructuur en de sterkte en waarde van gebouwen. Ook is onderzocht hoe het schadeafhandelingproces van de NAM verloopt. Dit maakt deel uit van een serie onderzoeken op basis waarvan Minister Kamp einde van het jaar een zorgvuldig besluit kan nemen over de gaswinning in het Groningen-gasveld. Hieronder staat een korte omschrijving van het onderzoek dat NAM heeft laten uitvoeren naar de sterkte van gebouwen. Ook reageert NAM op het onderzoek naar de schadeafhandeling.  

In de komende maanden gaat NAM verder met onder meer het onderzoek naar manieren om de kracht en het aantal aardbevingen te verminderen. Hiertoe wordt binnenkort onder meer extra meetapparatuur geplaatst in observatieputten nabij Zeerijp en Stedum om het bestaande KNMI meetnetwerk uit te breiden. Hiermee kan de locatie en diepte van aardbevingen nauwkeuriger worden vastgesteld. Ook doet NAM versneld onderzoek naar de ondergrond om het Groningen-gasveld nog beter in kaart te brengen en wordt In aanloop naar de publicatie van het winningplan eind 2013, gaat NAM nadrukkelijker bewoners betrekken in de ontwikkelingen en communicatie rondom gaswinning een aardbevingen.

De rapporten en de reactie van het ministerie vindt u hier.

 
Versterking van gebouwen

NAM heeft onderzoek laten uitvoeren naar de sterkte van gebouwen bij aardbevingen. De eerste resultaten laten zien dat in gebieden die mogelijk te maken zullen hebben met zwaardere aardbevingen, versterkende maatregelen mogelijk zijn om veiligheidsrisico’s te beperken. Er wordt nu gewerkt aan manieren waarop dit versterken kan plaatsvinden. Uiteindelijk bepalen de uitkomsten van het onderzoek naar de kracht van aardbevingen (eind dit jaar) in welke gebieden en op welke manier versterkt moet worden. 

Het versterkingsprogramma biedt op de langere termijn een oplossing om veiligheidsrisico’s te verkleinen. Om al op korte termijn veiligheidsrisico’s weg te nemen start NAM met inventarisatieteams. Deze teams gaan dit najaar de straat op om proactief risico’s rond gebouwen (zoals schoorstenen, luifels of ornamenten aan gevels) vast te stellen en weg te nemen. Overigens geldt daarbij dat NAM nu al gevaarlijke situaties in gebouwen direct aanpakt.

In de komende weken informeert NAM u nader over de ontwikkelingen in dit programma, waaronder de inspectieteams.

 
Schadeherstel 'adequaat'

De Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) heeft het schadeherstel proces van NAM beoordeeld. Over dat onderzoek concludeert de minister:

“[De] Technische commissie bodembeweging (Tcbb) [is] van mening dat NAM het schadeafhandelingsproces het afgelopen jaar al aanzienlijk verbeterd heeft, dat dit proces nu adequaat is, en dat in het algemeen de schades op een juiste en correcte wijze afgehandeld worden.” (bron: kamerbrief)

Tegelijkertijd heeft de Tcbb aangegeven dat er op verschillende punten ruimte is voor verbetering, zoals in de communicatie naar inwoners. Ook kunnen de uniformiteit van beoordelingen door taxateurs en de snelheid verbeterd worden. NAM gaat aan de slag met deze aanbevelingen en gaat er voor zorgen mensen met schade in 2014 gebruik kunnen maken van een online volgsysteem. Ook zal NAM taxateurs extra trainen om de  consistentie te verhogen. Daarnaast zal NAM samen met haar omgeving het schadeproces komend jaar verder verbeteren.

 
Sterkte van infrastructuur

Het Ministerie van Economische Zaken heeft laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van aardbevingen op infrastructuur zoals dijken, (gas)leidingen of elektriciteitsvoorzieningen. In dat onderzoek wordt geconcludeerd dat vitale systemen weliswaar beschadigd kunnen raken bij een aardbeving met de kracht van 5 op de schaal van Richter, maar dat die systemen niet uitvallen. 

Er is volgens de minister nader onderzoek nodig om preciezer te bepalen wat de risico’s zijn én wat mogelijke maatregelen zijn per infrastructuur. Deltares, dat het onderzoek uitvoert, levert eind dit jaar die resultaten op.

 

 
Waarde van huizen

De Minister van Economische Zaken heeft laten onderzoeken of de waarde van huizen negatief beïnvloed wordt door aardbevingen. Om dit te bepalen heeft onderzoeksbureau Ortec de ontwikkeling van prijzen in het gebied met aardbevingen vergeleken met omliggende gebieden. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van huizenprijzen in deze twee gebieden niet significant van elkaar afwijken. De minister heeft besloten om elk kwartaal de waarde te blijven monitoren en hierover in gesprek te gaan met makelaars en de lokale overheid. Tegelijkertijd wordt door het ministerie en NAM gewerkt aan de contouren van een schaderegeling, mocht waardedaling van huizen door aardbevingen in de toekomst wel aantoonbaar worden gemaakt.

 
Toelichting voor bewoners

Op 5 en 12 september wordt in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in het gemeentehuis van Loppersum informatieavonden georganiseerd om de bovenstaande onderzoeken nader toe te lichten.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver