Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Woensdag 18 februari 2015 presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) haar onderzoek naar de rol van veiligheid van bewoners in de  besluitvorming over gaswinning uit het Groningen-gasveld.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hecht groot belang aan het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft verricht naar de rol die veiligheid van bewoners heeft gespeeld in de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. Voor NAM betekende de aardbeving in het Groningse Huizinge op 16 augustus 2012 en de daarop volgende studies een keerpunt in het denken en handelen van het bedrijf. De intensiteit van de aardbeving leidde tot grote bezorgdheid, vooral bij de bewoners. Tot dan toe werd er vanuit gegaan dat aardbevingen als gevolg van gaswinning alleen tot schade aan gebouwen konden leiden. Sindsdien heeft NAM veel geïnvesteerd in onderzoek en maatregelen ter verhoging van de veiligheid van de bewoners van Groningen. Daarnaast intensiveerde NAM de communicatie met de bewoners.

Het OvV-rapport gaat kort in op de periode na de beving in Huizinge en constateert dat sinds 2013 het nodige is veranderd. Sindsdien werkt NAM samen met inwoners, kennisinstituten en de overheid aan een intensief onderzoeks- en uitvoeringsprogramma van maatregelen in de ondergrond en aan gebouwen, die erop zijn gericht de veiligheid van de bewoners van Groningen te verbeteren. Zo zullen eind 2015 in totaal 15.000 woningen zijn geïnspecteerd op veiligheidsrisico’s. Daarnaast gaat NAM in de komende twee jaar 8.000 woningen veiliger maken. 

Lees de volledige reactie van NAM op het rapport op NAMPlatform.nl. 

 
Aan de slag met aardbevingsschade aan mestkelders

Het herstel van aardbevingsschade voor mestkelders vraagt om maatwerk. Advies- en ingenieursbureau Grontmij voerde daarom eind 2014 in opdracht van LTO Noord en NAM een uitgebreide studie uit naar de gevolgen van aardbevingen voor mestkelders en drainagesystemen. Dit onderzoek leverde een breed gedragen en werkbaar protocol op, specifiek toegesneden schade aan mestkelders vast te stellen.

Op basis van het protocol is gestart met het vaststellen en compenseren van aardbevingsschade aan mestkelders en komt hiermee tegemoet aan de zorg van agrariërs over schade aan mestkelders en drainage door aardbevingen. 

 
Doe mee aan de Nieuwbouw innovatie regeling

De Nieuwbouw innovatie regeling biedt ondernemers de mogelijkheid hun ideeën voor bevingsbestendiger nieuwbouw te testen en te onderzoeken.

 

NAM ontwikkelde deze regeling in nauwe samenwerking met het EPI-kenniscentrum, de Economic Board en de gemeente Loppersum. De regeling richt zich uitsluitend op oplossingen in  nieuwbouw. Voor het aandragen van ideeën voor het versterken van bestaande bouw organiseerden NAM en Arup de zogenoemde ontwerpcompetitie. Lees hier meer over de regeling en de spelregels voor deelname. 
 
Derde Dorpenronde in de startblokken

Op donderdag 5 maart 2015 start in Warffum de derde Dorpenronde, een initiatief van Vereniging Groninger Dorpen en NAM. Dorpsbewoners kunnen tijdens een aantal kleinschalige dorpsbezoeken in gesprek met verschillende betrokken partijen over de gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld. Naast Groninger Dorpen en NAM zijn ook de Dialoogtafel, Centrum Veilig Wonen (CVW) en Samenwerking Mijnbouwschade (SMS) aanwezig. De dorpsbezoeken vinden in maart plaats in Warffum, Garrelsweer, Holwierde, Froombosch en ’t Zandt. Bekijk hier het volledige programma. Deelname uitsluitend na aanmelding. 

Email Newsletter Software by Newsweaver