Productiebeperking gaswinning positief voor Loppersum, geringe effecten rest Groningen

Het beperken van de gasproductie uit het Groningen-gasveld rondom Loppersum heeft een positief effect op dit gebied en leidt slechts tot een geringe toename van de aardbevingsdreiging elders in de provincie. Dat is de conclusie van een onderzoek dat NAM heeft gedaan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderschrijft deze conclusie, mede op basis van een vergelijkbaar onderzoek dat TNO eerder dit jaar heeft uitgevoerd. Het onderzoek naar de ondergrond wordt voortgezet en biedt in de komende maanden en jaren verdere duidelijkheid over gaswinning en aardbevingsrisico’s het Groningen-gasveld. Kijk op NAMplatform  voor meer informatie, lees het rapport of bekijk de kaart met de NAM productielocaties Groningen-gasveld.

 
RIG thema-avonden voortgezet
Na tien succesvolle bijeenkomsten in 2013, start volgende week een nieuwe serie RIG thema-avonden. De eerste bijeenkomst, op dinsdag 20 mei, gaat over de gevolgen van het Kabinetsbesluit om de gasproductie op vijf locaties rond Loppersum terug te brengen. De gemeente Loppersum en NAM organiseren de RIG thema-avonden in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in het gemeentehuis van Loppersum. Andere onderwerpen die langs zullen komen zijn de bouwkundige richtlijnen voor aardbevingsbestendiger bouwen en de schaderegeling.
 
Oefening Veiligheidsregio: een aardbeving

De Veiligheidsregio Groningen, NAM en een aantal andere partijen hielden donderdag 24 april 2014 een uitgebreide aardbevingsoefening. Wie doet op welk moment wat na een zware aardbeving en staat dit op de juiste manier beschreven in de draaiboeken van NAM en de Veiligheidsregio? De betrokken partijen keken tijdens de oefening met elkaar mee. Dit verbeterde niet alleen het inzicht in elkaars processen en werkzaamheden tijdens een aardbeving, maar medewerkers van verschillende organisaties werkten ook nauw met elkaar samen.

 
Interesse in informatiebijeenkomst waarderegeling

NAM organiseerde dinsdag 13 mei 2014 een informatiebijeenkomst voor de 170 mensen die een aanvraag indienden voor de waarderegeling. Twintig aanvragers bezochten de bijeenkomst in Vita Nova in Middelstum en gingen in gesprek met het waardeteam. Voorbeelden van vragen die gesteld werden zijn: ‘waarom gekozen voor deze kostbare procedure met het taxeren van woningen, waarom keert NAM niet een vast bedrag of een vast percentage uit?’ En: ‘Waarom een bijeenkomst in deze regio, terwijl de meeste mensen na verkoop van hun huis hier wegtrekken?’ Het antwoord op deze vraag verraste: maar liefst 80 procent van alle mensen die een aanvraag indienden voor de waarderegeling, verhuist binnen de regio. Voor antwoord op deze en meer vragen kijk op NAMplatform. 

 

 
Inschrijving gratis gebouwsensor sluit bijna

De burgemeesters van maar liefst 15 Groningse gemeenten ontvangen graag van NAM een gratis gebouwsensor voor in het gemeentehuis. Daarnaast meldden ruim 400 inwoners uit Noordoost-Groningen zich sinds eind maart 2014 aan voor een gebouwsensor. Inschrijven kan nog tot 1 juni. Een gebouwsensor meet en registreert. Met de meetresultaten van dit netwerk leren we meer over de sterkte van huizen en gebouwen en het aardbevingsbestendiger maken van gebouwen boven het Groningen-gasveld. Het netwerk is naar verwachting eind 2014 gereed. 

Email Software by Newsweaver