Uitbreiding meetnetwerk

Het meetnetwerk boven het Groningen-gasveld wordt in 2015 verder uitgebreid. Er worden 10 extra putten tot 200 meter geboord voor KNMI-meetstations met geofoons en versnellingsmeters. Daarnaast plaatst TNO in opdracht van NAM 80 extra gebouwsensoren. Het totaal aan gebouwsensoren komt daarmee op ongeveer 300 en het aantal nieuwe meetpunten met ondiepe geofoons op 70.

De sensoren worden geplaatst op die plekken waar verdichting of uitbreiding van het netwerk gewenst is. We breiden het meetnetwerk bijvoorbeeld uit aan de randen van het aardbevingsgebied.

Ten slotte start in april 2015 op de locatie Zeerijp de boring van een tweede observatieput met een diepe geofoon. Met de diepe geofoons kan nauwkeurig worden bepaald op welke diepte aardbevingen plaatsvinden. De boring van deze put is volgens planning rond de zomer van 2015 gereed. Met het uitbreiden van het meetnetwerk krijgen we een steeds beter beeld van de relatie tussen gaswinning en aardbevingen.  De uitkomsten van de analyses van de metingen van de diepe geofoons vindt u op NAMplatform Feiten & Cijfers.

 
Aanmelden voor gebouwsensor

De komende maanden breidt TNO in opdracht van NAM het netwerk aan gebouwsensoren uit. In 2014 werden reeds 200 gebouwsensoren geplaatst aan gebouwen boven het Groningen-gasveld. De komende tijd, tot medio april, gaan we opnieuw op zoek naar huis- en gebouweigenaren die gratis een gebouwsensor willen laten plaatsen. 

De uitbreiding ging woensdag 25 maart van start: de metingen van de gebouwsensor in het gemeentehuis van Haren zijn nu live te volgen via NAMplatform Feiten & Cijfers.

Met het plaatsen van de gebouwsensoren meet en registreert NAM nauwkeurig elke aardbeving én het effect dat een aardbeving heeft op een gebouw. Dat leert ons meer over de sterkte van gebouwen en hoe we gebouwen boven het Groningen-gasveld aardbevingsbestendiger kunnen maken. Deelnemers aan dit onderzoek krijgen toegang tot een persoonlijke web-omgeving waarin zij de eigen meetgegevens kunnen bekijken. Op NAMplatform Feiten & Cijfers publiceren we meetresultaten bekijken van ‘openbare’ gebouwsensoren in een aantal gemeentehuizen in de provincie Groningen.

Het aantal beschikbare sensoren is beperkt. Op basis van verschillende criteria, zoals type bouw, type ondergrond en de nabijheid van KNMI-sensoren, wordt bepaald welke gebouwen in aanmerking komen. Huis- en gebouweigenaren kunnen zich hier aanmelden voor het laten plaatsen van een gratis gebouwsensor. 

 
Mogelijk vervolg voor Dorpenronde

De dorpenronde, een initiatief van Groninger Dorpen en NAM, krijgt bij voldoende belangstelling opnieuw een vervolg. De afgelopen maand, maart 2015, werden op verzoek van lokale verenigingen voor dorspbelangen vijf dorpsbezoeken georganiseerd in het kader van de derde editie van de Dorpenronde. Donderdag 26 maart zal in ’t Zandt, in de gemeente Loppersum, het vijfde en voorlopig laatste dorpsbezoek plaatsvinden.

Voor de bijeenkomst in Froombosch, gemeente Slochteren, bleek dinsdag 24 maart veel belangsteling. Ruim honderd bezoekers, onder wie burgemeester Geert-Jan ten Brink van de gemeente Slochteren, bezochten het 25e dorpsbezoek over gaswinning en aardbevingen. Bij de bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van Groninger dorpen, de Dialoogtafel, Veiligheidsregio GroningenCentrum Veilig Wonen en NAM aanwezig.

 
NAM
Volg meer nieuws over NAM

Elke twee weken verschijnt deze NAM nieuwsbrief waarin we specifiek ontwikkelingen rond gaswinning en aardbevingen belichten. Maar er is veel meer nieuws over NAM. U leest er alles over in de algemene digitale nieuwsbrief van NAM. In de nieuwsbrief van maart 2015 bijvoorbeeld aandacht voor het testen van een onbemand vliegtuig (UAV) voor de inspectie van installaties, het nieuwe schip de Kroonborg als wereldprimeur voor NAM en NAM-medewerkers die tijdens Nldoet de handen uit de mouwen steken. U kunt zich natuurlijk ook aanmelden voor deze algemene nieuwsbrief van NAM. 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver