Nieuwsbrief over Kamerbrief gaswinning in Groningen
In deze nieuwsbrief staat één onderwerp centraal: de Kamerbrief van dinsdag 16 december 2014 over gaswinning in Groningen. NAM reageert in deze nieuwsbrief op de Kamerbrief. 

De betreffende Kamerbrief leest u hier.
 
Reactie NAM op Kamerbrief gaswinning in Groningen

Assen, 16 december 2014 - NAM heeft kennisgenomen van het kabinetsbesluit zoals beschreven in de Kamerbrief over gaswinning in Groningen die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd. Gerald Schotman, directeur van NAM: “Het is goed dat het Kabinet nu een besluit heeft genomen. Bewoners in Groningen ervaren veel overlast als gevolg van de aardbevingen door gaswinning. Er ligt nu een breed en samenhangend pakket aan maatregelen gericht op veiligheid, schadeherstel, en leefbaarheid en economisch perspectief.”

Schotman voegt daar aan toe: “Wat NAM betreft is de Kamerbrief duidelijk. We weten wat er van ons gevraagd wordt. We zullen – op verzoek van de minister – bestuderen hoe de verdere beperking van de gasproductie het beste uitgevoerd kan worden.”  

Het kabinetsbesluit zoals beschreven in de Kamerbrief bouwt voort op het conceptbesluit en het Bestuursakkoord eerder dit jaar. NAM heeft dit ontwerpbesluit altijd gerespecteerd. Zo heeft NAM in januari 2014 de productie uit de clusters bij Loppersum meteen fors teruggeschroefd en zal de jaarproductie uit het Groningen-gasveld in 2014 onder het aangegeven plafond van 42,5 miljard kubieke meters blijven. NAM heeft in 2014 5.000 woninginspecties uitgevoerd, duizend meer dan was afgesproken. Alle woningen in de gemeente Loppersum zijn inmiddels geïnspecteerd; van daaruit wordt een steeds groter gebied bestreken: eind volgend jaar zijn in totaal circa 15.000 gebouwen geïnspecteerd. Onveilige situaties worden aangepakt. Het aantal complexe schadegevallen is met ruim de helft verminderd, van 500 naar 200. Het meetnetwerk is fors uitgebreid om meer inzicht te krijgen in het aardbevingsrisico. In samenwerking met de Dialoogtafel Groningen is ruimte gecreëerd voor investeringen en regionaal perspectief. Er is gestart met het verduurzamen van woningen en het leefbaarheidsloket is geopend voor bewonersinitiatieven tot 10.000 euro.

Vanaf 5 januari 2015 worden nieuwe schademeldingen afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen. De bewoner staat hierbij centraal. Het Centrum gaat ook het programma voor bouwkundig versterken verder uitvoeren. Het gaat hier om het versterken van huizen, scholen en andere gebouwen, om deze beter bestand te maken tegen aardbevingen. In totaal worden in 2015 zeker 3.000 huizen versterkt, in nauw overleg met bewoners. Ten slotte blijft NAM zich inspannen voor de uitvoering van de leefbaarheidsinitiatieven uit het Bestuursakkoord, de samenwerking aan de Dialoogtafel en versterking van de regio.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver