Start installatie gebouwensensoren
In de gemeentehuizen van Bedum, Eemsmond, Ten Boer en Slochteren zijn de afgelopen week gebouwsensoren geplaatst. Deze sensoren meten elke trilling van het gebouw. De meetgegevens van deze openbare gebouwsensoren zijn 'real time' te volgen via Feiten en Cijfers op NAMplatform.nl. Ook in woonhuizen worden gebouwsensoren geplaatst. Hiervoor hebben 500 mensen zich aangemeld. TNO selecteerde 200 adressen waar de komende maanden een gebouwsensor wordt geïnstalleerd. Deze 200 gebouwen zijn een afspiegeling van de typische bouwstijlen in Noordoost-Groningen en zijn verspreid over het gebied. De eigenaren van de woning kunnen via een afgeschermde website de gegevens van hun sensor inzien. De kennis die we met de gebouwsensoren opdoen, helpt bij het bepalen van hoe - en welke - gebouwen boven het Groningen-gasveld aardbevingbestendiger gemaakt moeten worden. Lees meer over het netwerk van gebouwensensoren op NAMplatform.nl.
 
Uitbreiding KNMI-meetnetwerk van start
Half juni 2014 is een start gemaakt met de uitbreiding van het KNMI-meetnetwerk dat aardbevingen in het Groningen-gasveld registreert. Het bestaande netwerk, met 11 stations boven en rond het Groningen-veld, wordt aanzienlijk uitgebreid met zestig nieuwe seismische meetstations. Dit uitgebreide meetnetwerk is gevoeliger dan het bestaande waardoor de locatie en kracht van aardbevingen nauwkeuriger kan worden bepaald. Groningen wordt hiermee een van de best beluisterde stukken aarde. Voor de uitbreiding worden nieuwe gaten geboord tot 200 meter diep waarin vier geofoons worden opgehangen; op 50, 100, 150 en op 200 meter diepte. Boven op elk boorgat wordt een versnellingsmeter geplaatst dat de trilling aan de oppervlakte meet. Zo wordt meer kennis opgedaan in de relatie tussen een trilling in de ondergrond en de beving van het oppervlak. In combinatie met de informatie die we verzamelen via de diepe geofoons over de plaats en diepte van aardbevingen en andere metingen krijgen we op deze manier nog beter inzicht in de ondergrond en effecten van gaswinning. Lees meer over uitbreiding van het KNMI-meetnetwerk.
 
Veel belangstelling uitvoeringsorganisatie
Ruim 140 organisaties, aannemers en bouwbedrijven waren vrijdag 6 juni 2014 aanwezig bij de startbijeenkomst van de marktconsultatie voor de uitvoeringsorganisatie voor schadeherstel, bouwkundig versterken en waardevermeerdering. De klantgerichte afhandeling van schade, het bouwkundig versterken van gebouwen en het investeringspakket voor verduurzaming van de regio zijn werkzaamheden die nu nog door NAM gecoördineerd worden. De Dialoogtafel Groningen, de Technische Commissie Bodembeweging (TCbb), de Onafhankelijk Raadsman en NAM werken samen aan de inrichting van een uitvoeringsorganisatie. Daarmee komen deze werkzaamheden op meer afstand van NAM te staan. Lees meer over de uitvoeringsorganisatie.
 
NAMplatform vernieuwd

De website over gaswinning en aardbevingen, www.NAMplatform.nl, is aangepast en verbeterd. Bezoekers van de website navigeren dankzij een vernieuwde home-pagina sneller naar zowel actuele berichten als naar de uitgebreide dossierinformatie over gaswinning uit het Groningen-gasveld. Ook is ‘Feiten & Cijfers’ uitgebreid met de real-time gevevens van de gebouwsensoren in de gemeentehuizen van Eemsmond en Bedum. 

Email Newsletter Software by Newsweaver